Ved anemi har man for lite i blodet av et stoff som heter hemoglobin.

Hemoglobin er ansvarlig for transport av oksygen til de forskjellige organer i kroppen, og finnes i de røde blodlegemene. Det er hemoglobinet som gjør blod rødt.

Hvordan merker man at blodprosenten er lav?

Når det blir for lite hemoglobin i blodet, klarer ikke kroppen å transportere nok oksygen til vevene.

Dette merkes først ved at man blir tungpusten ved anstrengelse. Videre kan man føle seg slapp og svimmel, få hjerteklapp og ha en bankende hodepine. Noen føler seg rett og slett dovne.

Det gjelder for alle disse plagene at man godt kan ha dem uten at blodprosenten er lav.

Hva kommer anemi av?

Det kan være mange årsaker til anemi. Den vanligste er at man har blødd. Noen ganger har man merket det selv, for eksempel ved rikelige menstruasjonsblødninger eller blødninger utenom menstruasjonene, eller ved at man har sett friskt blod i avføringen.

Ofte har man imidlertid bare tapt små mengder blod daglig, men over lengre tid, uten å merke det.

Hyppigst gjelder dette blødning fra magesekk eller tarm. Noen ganger har avføringen da vært svartere enn vanlig.

Kan det være andre årsaker til anemi enn blødning?

Ja, noen ganger kan det være at benmargen ikke klarer å lage tilstrekkelig mange røde blodlegemer.

Dette kan skyldes at selve benmargen svikter, eller at den mangler noen viktige byggesteiner for produksjonen av hemoglobin.

Jern er en slik viktig byggesten. Jernmangel kan forekomme hos små barn og ungdommer som vokser fort og øker sin blodmengde og muskelmasse. Da kan det bli for lite jern i vanlig norsk kost. Hos voksne må man imidlertid regne med at jernmangel skyldes blodtap over kortere eller lengre tid, slik som ble nevnt i forrige spørsmål.

En annen viktig byggesten er vitamin B12. Det finnes en arvelig sykdom der man ikke klarer å suge opp nok vitamin B12 fra tarmen. Ved ekstrem vegetarkost kan man også få mangel på dette vitaminet. Barn er mest utsatt.

Har ikke pasienter med leukemi også anemi?

Jo, det stemmer. Både leukemi og andre ondartede sykdommer kan være ledsaget av anemi.

Det finnes også noen sjeldne sykdommer der de røde blodlegemene går til grunne fortere enn normalt.

Kan man se på et menneske at det har anemi?

Folk med lav blodprosent er ofte bleke. Dette kan man imidlertid bli lurt av. Mange mennesker har en blek hudfarge, men helt normal blodprosent.

Håndflatene, spesielt furene i håndflatene, egner seg bedre til vurdering av blodprosenten. Heldigvis er det lett å måle blodprosenten helt nøyaktig.

Når skal man få målt blodprosenten?

Hvis du har følt deg slapp og svimmel en tid, eller gått og hanglet, og dette ikke henger sammen med feber eller influensafølelse, kan det være fornuftig å gå til lege og få målt blodprosenten.

Denne type symptomer er imidlertid ganske vanlige, og de fleste med slapphet, svimmelhet og hjertebank har en normal blodprosent.

Men lav blodprosent kan også være det første tegn på sykdom som det kan og bør gjøres noe med, for eksempel en svulst i mage eller tarm. Det er derfor lurt å måle blodprosenten hvis man en tid ikke har vært helt i form.