Marevan er et legemiddel som reduserer sannsynligheten for å bli rammet av blodpropper. Medikamentet blir først og fremst brukt av personer som har hjerteflimmer (atrieflimmer) eller kunstige hjerteklaffer eller som har hatt blodpropp i hjernen, hjertet, lungene eller beina.

Riktig dose

Dosen må tilpasses den enkelte fordi effekten av medisinen blir påvirket av kostholdet, alkoholforbruk, reiser, stress, andre medikamenter og sykdom. Virkningen av Marevan vurderes best med blodprøven INR. Den blir vanligvis målt hos fastlegen. Hvor hyppig det er nødvendig å måle INR varierer fra person til person. Ofte blir det gjort med 4-6 ukers mellomrom.

Sjekke selv

Studier viser at mange pasienter klarer å måle INR selv. De slipper derved å besøke fastlegen så ofte og kan sjekke INR hyppigere ved for eksempel endringer i kosthold eller alkoholinntak. Målingen innebærer kun et lite stikk i fingeren. Et minutt seinere kan man lese av INR på et oversiktlig og brukervennlig apparat.

Stadig tryggere

Antall personer som bruker Marevan øker jevnt fordi vi blir flere eldre. Likevel rammes stadig færre av alvorlige bivirkninger som følge av slik behandling. Det skyldes blant annet at rutinene for INR kontroll er blitt bedre. Studier viser at de som lærer å måle INR selv reduserer sannsynligheten for bivirkninger ytterligere og samtidig øker effekten av behandlingen. De oppgir at egenmålingene også gir dem økt livskvalitet.

Tester på blå resept?

Man håper det snart vil komme en permanent refusjonsordning som dekker opplæring og kostnader til testapparat og strimler for pasientene. Inntil videre kan man søke Helfo om refusjon av utgiftene.

Kilde:
Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus