En gruppe forskere har undersøkt om et religiøst levesett er forbundet med god helse.

Det viste seg at personer som går jevnlig i kirken har lavere blodtrykk enn de som ikke gjør det. Blodtrykket var lavere desto hyppigere man gikk i kirken.

- Dette er den første studien i sitt slag i Skandinavia, med data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag. Tidligere forskning fra USA har vist at det er en mulig sammenheng mellom kirkegang og blodtrykk. Torgeir Sørensen fra Menighetsfakultetet og Religionspsykologisk senter i Sykehuset Innlandet.

- Omlag 40 prosent går ukentlig til kirken i USA, mens det tilsvarende tallet i Nord-Trøndelag er 4 prosent. Derfor forventet vi egentlig ikke å finne noen sammenheng mellom kirkegang og blodtrykk i Nord-Trøndelag. Funnene er imidlertid nesten identiske med de som tidligere er rapportert fra USA. Det ble vi overrasket over, sier Sørensen.

Studien gir ikke et svar på om kirkegjengere har lavere blodtrykk fordi de går i kirken, eller om det religiøse engasjementet er en følge av god helse.

Kilder:
International Journal of Psychiatry in Medicine
NTNU.no