Spørsmål: Min mor bruker fire forskjellige medisiner. Ved et par anledninger har jeg oppdaget at hun dessverre har tatt feil tabletter.

Grunnen er at hun får utlevert forskjellige varianter av de samme medisinene når hun er på apotek. Jeg tror det er fordi de skal være billigere for trygden, og det er jo forståelig. Problemet er at min mor ikke forstår at medisinene er like, og derfor bruker de feil. Er det noen måte vi kan få de samme produktene hver gang? Det vil være til stor hjelp.

Spørsmål: Mange legemiddelprodusenter lager de samme legemidlene. Personalet ved alle landets apotek er pålagt å velge den billigste varianten når de skal utlevere medisiner som selges på blå resept. Hensikten å spare penger slik at de kan brukes til andre helsefremmende tiltak. Dette er et forståelig og prisverdig.

Ulempen er at de ulike variantene av et legemiddel ikke ser like ut eller har samme innpakning. Produktene kan ha forskjellige navn til tross for at innholdet er identisk. Folk kan også blande navn på produsenten med navnet på preparatet. Dette kan forårsake forvekslinger og feildosering med mulighet for utilstrekkelig effekt, bivirkninger og noen ganger farlige situasjoner. Risikoen for at dette skjer er størst hos eldre mennesker med dårlig helse. De bruker ikke sjelden tre – fire medisiner, og da kan det være mye å passe på hvis pillene og pakningene endrer seg hver gang vedkommende får utlevert medisiner på apoteket. Apotekpersonalet er oppmerksomme på problemstillingen og forsøker å gi nødvendig informasjon. Dessverre er det ikke alltid personalet har tilstrekkelig tid til å gjøre dette, eller at pasienten fullt ut oppfatter opplysningene som blir gitt når de står ved skranken i et travelt apotek med en kø bak seg.

Man har rett til å få utlevert medisiner fra den samme leverandøren hver gang hvis man har problemer med å forholde seg til de ulike variantene. For å oppnå dette må legen angi hvilket produkt og produsent pasienten skal ha utlevert. Deretter må man på apoteket kreve sin rett til å kjøpe det som står på resepten. Prisdifferansen mellom den billigste kopien og produktet sin legen har foreskrevet må man dekke selv. Denne prisforskjellen kan være stor men iblant er den ubetydelig. For eksempel er prisdifferansen mellom kopi og originalpreparatet for det mest brukte legemiddelet i Norge (Albyl-E) 30 øre pr. dag. Ettersom det er en innarbeidet rutine ved apoteket å utlevere det billigste kopipreparatet, må man presisere at man vil ha nøyaktig det produktet som er angitt på resepten. Ved de fleste apotek er man behjelpelig med dette.