Forfattet i regi av Nasjonalforeningen for Folkehelsen, Det norske råd for Hjerte- og karsykdommer

Høyt blodtrykk
Hjerterytme - puls
Hjertesvikt
Angina pectoris - «hjertekrampe»
Hjerneslag
Hjerteinfarkt
Hjerteklaffene
Kosthold og hjertekarsykdommer

Andre relevante emner:

Brystsmerter
Hjertesykdommer og diabetes
Sex og hjertesykdommer