Diabetes og astma er eksempler på kroniske lidelser der det ofte er nødvendig å føre tilsyn med sykdommen selv og tilpasse behandlingen etter avtale med legen sin.

En ny studie tyder på at dette også kan være riktig for mennesker med høyt blodtrykk. 480 personer i alderen 35 – 85 år deltok i studien. De ble delt i to like store grupper. Deltakerne i den ene gruppen ble jevnlig fulgt av legen sin. I den andre gruppen målte deltakerne daglig blodtrykket sitt hjemme. Avhengig av hva målingene viste økte eller minsket disse deltakerne medisindosene selv i henhold til et fastlagt skjema. Samtlige personer ble undersøkt hos lege etter 6 og 12 måneder. I begge gruppene hadde deltakerne oppnådd en fin blodtrykksreduksjon. Blant dem som selv hadde målt og justert blodtrykket sitt sank blodtrykket likevel vesentlig mer enn hos dem som kun gikk til kontroll hos lege. Hjemmemåling av blodtrykket og tilpasning av medisindosene etter et fastlagt skjema som er tilpasset den enkelte, vil bli etter hvert sannsynligvis bli mer vanlig.

Kilde: Lancet