Spørsmål: Kan lyn og torden påvirke en pacemaker? Jeg tenker ikke på lynnedslag i personen, for det går vel uansett ikke så bra.

Svar: En pacemaker er en liten datamaskin som blir operert inn under huden. Til pacemakeren er det koblet to ledninger som overvåker hjerterytmen og sikrer at hjertet hele tiden arbeider i korrekt tempo.

Elektromagnetiske felt kan påvirke pacemakerens funksjon, men evnen til å holde hjertet i gang vil ikke bli påvirket av de kortvarige elektromagnetiske forstyrrelsene som et lyn kan forårsake. Hjerterytmen kan være litt uregelmessig i noen sekunder, men pacemakeren vil deretter fungere som før.