Spørsmål: Jeg bruker Marevan på grunn av hjertetrøbbel. Da jeg forrige uke var til legesjekk etter 14 dager i Syden, viste blodprøven at virkningen av medisinen hadde økt. Hva er grunnen til dette? Er det varmen som var årsaken? Kunne det ha fått noen alvorlige konsekvenser for meg?

Svar: Legemiddelet Marevan reduserer sannsynligheten for å bli rammet av blodpropper. Medikamentet blir først og fremst brukt av personer som har hjerterytmeforstyrrelsen atrieflimmer (hjerteflimmer). Hjerteflimmer er årsaken til 20 prosent av alle hjerneslag. Marevan reduserer risikoen for å bli rammet av hjerneslag som følge av hjerteflimmer med 65 prosent.

Dosen må tilpasses den enkelte fordi effekten av medisinen blir påvirket av kostholdet, alkoholforbruk, andre medikamenter og sykdom. Diett og alkoholvaner endrer seg ofte i løpet av en sydentur. Det kan være forklaringen på at noen trenger en litt lavere dose, men dette synes ikke alltid å være årsaken. Jeg har ikke funnet sikre holdepunkter for at virkningen av Marevan blir påvirket av varmt vær, men det er en alminnelig erfaring at dosen hos en del personer av ukjent årsak bør reduseres med cirka fem prosent i forbindelse med en tur til Syden. Etter hjemkomst er det viktig å få sjekket at effekten av medisinen er korrekt. Dette gjør man vanligvis hos fastlegen ved hjelp av blodprøven INR.

Hvilken risiko den økte effekten innebar, kan jeg ikke vurdere uten å kjenne nivået på dine INR-målinger. Ved jevnlig oppfølging hos lege er Marevan erfaringsmessig en trygg medisin som gir god beskyttelse mot blant annet hjerneslag. Selv om et økende antall eldre bruker denne medisinen får stadig færre mennesker alvorlige bivirkninger som følge av slik behandling. Det skyldes blant annet at rutinene for INR kontroll er blitt bedre.