Spørsmål: Jeg har hjerteflimmer og bruker Marevan for ikke å få hjerneslag. En gang hver måned går jeg til legen og får sjekket om jeg trenger å endre dosen. I et tidligere nummer av Hjemmet leste jeg at man kan måle dette selv. Jeg bor langt fra legekontoret så et sånt apparat ville spare meg mye tid. Hva heter apparatet, og hva koster det?

Svar: Marevan er et legemiddel som reduserer sannsynligheten for å bli rammet av blodpropper. Medikamentet blir først og fremst brukt av personer som har hjerteflimmer (atrieflimmer) eller kunstige hjerteklaffer eller som har hatt blodpropp i hjernen, hjertet, lungene eller beina.

Dosen må tilpasses den enkelte fordi effekten av medisinen blir påvirket av kostholdet, alkoholforbruk, reiser, stress, andre medikamenter og sykdom. Virkningen av Marevan vurderes best med blodprøven INR. Den blir vanligvis målt hos fastlegen. Hvor hyppig det er nødvendig å måle INR varierer fra person til person. Ofte blir det gjort med 4-6 ukers mellomrom.

Studier viser at mange pasienter klarer å måle INR selv, og at det kan bidra til enda tryggere og mer effektiv behandling. Dessuten slipper man å besøke fastlegen så ofte, og man kan sjekke INR hyppigere ved for eksempel endringer i kosthold eller alkoholinntak eller når man er på reise. Målingen innebærer kun et lite stikk i fingeren. Et minutt seinere kan man lese av INR på et oversiktlig og brukervennlig apparat.

I de aller fleste helseforetak kan man nå søke om å få gratis tildelt et slikt måleapparat etter anbefaling fra en sykehusspesialist. En forutsetning for å få søknaden innvilget er at man har en sykdom som innebærer at man bør bruke Marevan i mange år, og at man etter opplæring er i stand til å betjene apparatet korrekt. Et alternativ er å kjøpe det selv. Produktet her CoaguChek og koster cirka kr. 9.000. Teststrimmelen man trenger til hver enkelt måling koster 53 kroner. Snart blir et nytt apparat tilgjengelig i Norge som heter microINR. Foreløpig er det ikke fastsatt en pris.