Hvorfor har vi hjerteklaffer?

Hjertet pumper blodet rundt i kroppen. Hjerteklaffene er ventiler som gjør at blodet strømmer riktig vei gjennom hjertet.

Høyre side av hjertet pumper blodet gjennom lungepulsåren til lungene, mens venstre side pumper blodet gjennom hovedpulsåen til resten av kroppen. Ved innløpet til lungepulsåren og hovedpulsåren sitter det to klaffer, lungeåreklaffen og aortaklaffen. De åpner seg når hjertet pumper ut blod. Mellom hver utpumping må hjertet fylles med blod igjen. Da lukker klaffene slik at ikke blodet lekker tilbake fra pulsårene til hjerte. I tillegg til disse to klaffene, sitter det to klaffer mellom forkamrene og hjertekamrene på høyre og venstre side. Klaffen mellom høyre forkammer og hjertekammer kalles på fagspråket for trikuspidalklaffen, på venstre side for mitralklaffen. Disse klaffen gjør at blodet strømmer fra forkamrene til hjertekamrene.

Hva slags feil kan det være på hjerteklaffene?

Feil på en hjerteklaff kan være medfødt, men vanligst oppstår en slik feil i voksen alder. Det er to typer klaffefeil. Enten kan klaffen være for trang, på fagspråket snakker vi om en stenose, eller den kan lekke, noe vi på fagspråket kaller en klaffeinsufficiens eller klaffelekkasje. Hos en del pasienter kan en klaff både være for trang samtidig som den lekker. Begge typer feil øker belastningen på hjertet. Ved en forsnevring må hjertet bruke mer kraft på å pumpe blodet gjennom en trang åpning. Ved en lekkasje strømmer en del av blodet som ble pumpet ut, tilbake. Dette øker blodmengden som hjertet må pumpe ut for å forsyne kroppen med nok blod.

Hva er årsaken til at en feil oppstår?

Årsaken til en medfødt feil er ofte vanskelig å påvise. Til en viss grad kan arv spille en rolle, men ofte ser vi slike feil uten at andre slektninger har det samme. Før var giktfeber en hyppig årsak til klaffefeil som utviklet seg i voksen alder. Denne sykdommen er blitt mye sjeldnere i Norge. Den vanligste årsaken nå er en form for slitasjeforandring på klaffene, hyppigst skjer dette på aortaklaffen på venstre side av hjertet. En viktig årsak til lekkasje i mitralklaffen, klaffen mellom forkammer og hjertekammer på venstre side, er skade av hjertemuskelen, noe som kan oppstå i forbindelse med et hjerteinfarkt. I tillegg finnes en rekke, mer sjeldne årsaker til klaffefeil.

Er alle klaffene like viktige?

Jo, for så vidt. På den andre side kreves det et mye større arbeid for å pumpe blod ut i kroppen slik som venstre hjertedel gjør, framfor ut i lungene som er høyre hjertedel sin oppgave. Klaffene på venstre side blir utsatt for større påkjenninger. I voksen alder oppstår det derfor oftere alvorlige feil på klaffenc på venstre side.

Hva slags symptomer gir en klaffefeil?

En tranghet eller en lekkasje i en hjerteklaff vil øke belastningen på hjertet. Mange vil som første symtom føle at en blir fortere sliten enn før. Økende tungpust ved anstrengelse er et viktig symtom. Enkelte klaffesykdommer gir anginaliknende smerter. Ved forsnevring på aortaklaffen kan besvimelser være et alvorlig symtom.

Hvilke forholdsregler bør en ta når en begynner å merke symptomer?

Det viktigste er at en oppsøker lege for en grundig undersøkelse. Vanligvis vil en bli henvist videre til spesialist i hjertesykdommer. Som en hovedregel bør en også avpasse aktiviteten slik at en unngår å framkalle symtomer

Er det andre ting man bør være oppmerksom på ved klaffesykdommer?

Når man har en klaffefeil, er det en viss risiko for betennelse på klaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Også ved enkelte andre operasjoner kan det komme bakterier over i blodet. For å forhindre en slik betennelse er det svært viktig at du bruker bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen eller operasjonen starter. Du må derfor fortelle tannlegen eller legen din at du har en klaffefeil.

Finnes det behandling for sykdommer på klaffene?

Ja. I en del tilfeller er medisinsk behandling nyttig og kan redusere symptomene. Ved mer uttalt skade av klaffen, må det operasjon til. Klaffen blir da vanligvis skiftet ut med en kunstig klaff, men av og til kan den repareres. Dette gjelder spesielt ved skade på mitralklaffen.

Kunstige hjerteklaffer.

Hva er en kunstig hjerteklaff?

Det finnes to typer kunstige hjerteklaffer. Den ene kalles mekanisk. Den er bygget av et spesielt metall og består av en ring med et lokk. Ringen sys fast til hjerte- eller blodåreveggen. Når hjertet pumper ut blod, reiser lokket seg på høykant slik at blodet kan strømme ut fritt. Mellom hvert pumpeslag faller lokket ned på ringen slik at blodet ikke kan strømme tilbake til hjertet. Ved hjelp av ulike innretninger blir lokkbevegelsen styrt slik at det alltid faller ned på riktig plass. De samme innretningene hindrer at lokket flyr avgårde med blodstrømmen når det reiser seg på høykant ved hvert pumpeslag. Den andre typen kunstige hjerteklaffer kaller vi biologiske. Dette er som regel normale klaffer fra dyr, oftest gris. Da de tross alt er et fremmedlegeme, blir de behandlet på en slik måte at de ikke avstøtes av kroppen.

Hva er fordelene og ulempene ved de to klaffetypene?

Fordelen med den mekaniske klaffen er at den er meget slitesterk, og at det vanligvis ikke blir behov for å skifte den senere. Ulempen er at den har en viss tendens til å danne blodpropper. Derfor må en resten av livet bruke medisiner som forhindrer dannelse av slike blodpropper. Behandlingen blir populært kalt blodfortynnende behandling. Fordelen med biologisk klaffer er at de har mye mindre tendens til å danne blodpropper. Som regel vil en derfor slippe å bruke blodfortynnende behandling. Ulempen er at disse klaffene slites, og at en før eller senere må regne med å gjennomgå en ny operasjon for å skifte dem.

Dersom jeg må ha en kunstig hjerteklaff, hvilken bør jeg velge?

Dette valget bør du gjøre i samråd med den hjertespesialisten og hjertekirurgen som behandler deg. Generelt kan en si at biologiske klaffer er et godt alternativ der blodfortynnende behandling av en eller annen grunn er farlig eller vanskelig å gjennomføre. For de fleste er blodfortynnende behandling et lite problem, og da er mekaniske klaffer et godt valg.

Hva må jeg passe på når jeg har en kunstig hjerteklaff?

Uansett hvilken kunstig klaff du har, er det en viss risiko for betennelse på klaffen i situasjoner der det kommer bakterier over i blodet. Risikoen er til stede ved behandling av infiserte tenner eller tannkjøtt. Også ved enkelte andre operasjoner kan det komme bakterier over i blodet. For å forhindre en slik betennelse er det svært viktig at du bruker bakteriedrepende medisiner før tannbehandlingen eller operasjonen starter. Du må derfor fortelle tannlegen eller legen din at du har en kunstig klaff. For de som bruker blodfortynnende behandling, er det svært viktig å ta regelmessige blodprøver for å kontrollere fortynningsgraden.

Kan det oppstå feil i en kunstig hjerteklaff?

Plutselige feill oppstår svært sjeldent med moderne hjerteklaffer. Av og til kan kroppen reagere med å danne vev i området omkring klaffen. Dette kan innvirke på lokkbevegelsen og gjøre at det ikke åpner eller lukker skikkelig. Gradvis innsettende feil vil som regel oppstå i biologiske klaffer etter en del år. Det kan da oppstå både en leakkasje eller en økende tranghet. Ikke alltid greier hjertekirurgene å få det helt tett mellom klaffen og hjerteveggen som klaffen syes fast til. Det kan altså oppstå lekkasjer på utsiden av klaffen. Vanligvis er disse små og trenger ingen behandling. Noen få ganger kan lekkasjen øke på og gjøre det nødvendig å reparere lekkasjen.

Hvordan kan slike feil kontrolleres?

Feil som oppstår i klaffer vil ofte forårsake bilyder. Nye bilyder, eller tidligere bliyder som blir sterkerer, vil tyde på at det har skjedd noe med klaffen. For en detaljert undersøkelse av klaffen er ultralyd en glimrende metode. Når det gjelder biologiske klaffer vil en 3-5 år etter operasjonen undersøke disse med ultralyd en gang i året. Dette for å kunne oppdage når slitasjen begynner å gjøre seg gjeldene.

Hvordan vil jeg merke om en kunstig hjerteklaff begynner å fungere unormalt?

Som for normale klaffer, vil feil i en kunstig klaff enten være lekkasje eller økende tranghet. Økende tungpust er det viktigste symptomet. Dersom det skjer ting som hindrer den normale bevegelsen av lokket i en mekanisk klaff, kan pusten bli ganske raskt dårligere. Nøl aldri med å kontakte lege dersom du merker slike problemer.