En studie utført av forskere ved Leiden University Medical Centre i Nederland viser at eldre kvinner stort sett klarer seg bedre mentalt enn det jevnaldrende menn gjør.

Nesten 600 menn og kvinner fra 85 år og oppover deltok i studien.Utgangspunktet for undersøkelsen var tester som gir et godt bilde av personens vurderings- og hukommelsesevne samt hurtighet. Mens litt over 40 prosent av kvinnene besvarte hukommelsesoppgavene akseptabelt, var det bare 29 prosent av mennene som klarte seg brukbart. Kvinnene trakk det lengste strået også når det kom til hurtighetsdelen. Man var videre opptatte av å finne ut av om det er noen sammenheng mellom deltakernes utdannelsesnivå og deres mentale kapasitet som gamle. Til forskjell fra det mange kanskje ville tro, fant man at utdannelsesnivået i liten grad påvirker de intellektuelle ferdighetene i livets siste fase.

Det viste seg at kvinner uten utdannelse klarte seg langt bedre enn det menn - også dem med høy utdannelse – gjorde. Forskerne mistenker at grunnen til at kvinner er mer skjerpet som eldre enn det menn er, er at kvinner i mindre grad enn menn lider av hjerte-/karsykdommer. Det gjør at kvinners blodtilførsel til hjernen ofte er bedre bevart enn det menns er.

Kilde: Journal of Neurology