Spørsmål: Jeg er i begynnelsen av syttiårene og var nylig til legesjekk. I følge legen var prøvene bra. Blodtrykket var normalt, men jeg hadde litt for lite jern i blodet og har tatt piller for det. Senkningen var 56. Det mener jeg er for høyt fordi den har alltid vært under 12. Legen kunne ikke si hva dette skyldtes, men sa at senkningen ikke var alarmerende høy. Men det var noe jeg stusset over. Jeg fikk se røntgenbilde av hjertet mitt og ble fortalt at det hadde vokset. Jeg spurte legen hva årsaken kunne være men fikk ikke eksakt svar på det. Ifølge legen var det ikke noe å bekymre seg for.

Svar: Jeg er enig med legen i at ikke senkningen ikke er veldig høy, men den er tydelig avvikende fra ditt normale nivå. Det er en ganske uspesifikk prøve, og en økning kan ha ulike årsaker. I første omgang vil jeg tro at legen din kanskje vil foreslå å måle senkningen på nytt om en par ukers tid. Hvis den fortsatt er like høy eller stigende, bør du be om dette blir utredet nærmere. Høy senkning er ofte ledsaget av lavt jernnivå i blodet.

Det er flere årsaker til at et hjerte vokser. I likhet med andre muskler i kroppen blir hjertemuskelen større når den må jobbe hardere enn normalt. Det må den hvis for eksempel blodtrykket er for høyt eller hjerteklaffene ikke fungerer slik de skal. Dårlig blodforsyning til hjertet eller et tidligere hjerteinfarkt kan også gjøre veggene i hjertet svakere slik at de gir litt etter.

Kardiomyopati er en fellesbetegnelse for sykdommer i selve hjertemuskelen. De kan oppstå uten noen påvisbar årsak eller som følge av for eksempel virusinfeksjoner, alkoholmisbruk, bivirkninger av medisiner eller medfødte arvelige egenskaper. Det er to varianter av kardiomyopati. Den ene fører til at hjertet blir større fordi hjerteveggen er svekket og derfor blir strukket. Den andre varianten innebærer at muskelen vokser og blir tykkere.

Hjertets vekst vil stoppe opp hvis årsaken til problemet opphører, eller den bringes under kontroll. Det kan innebære å senke et for høyt blodtrykk, å skifte ut en sviktende hjerteklaff eller bedre hjertets egen blodtilførsel. Et moderat forstørret hjerte er ikke nødvendigvis farlig, men blir det altfor stort vil det ikke være i stand til å pumpe blodet effektivt rundt i kroppen. Det kan blant annet gi tretthet, pustebesvær og hevelser i føttene.