Spørsmål: Jeg er usikker på om det heter å "speile" medisiner, men jeg har en sykdom som gjør at jeg tar opp veldig lite av pillene som jeg får i meg. Det gjelder blant annet smertestillende. Går det an å speile alle medisiner?

Svar: Måling av serumkonsentrasjon, også kalt serumspeil, innebærer at man sjekker nivået av et medikament i blodet. Hensikten er å tilpasse medisindosen slik at pasienten får best mulig effekt med færrest mulig bivirkninger. En slik analyse er ikke sjelden nødvendig fordi det er store forskjeller i hvor mye av en medisin som et menneske tar opp i kroppen sin og hvor raskt medikamentet skilles ut. Det skyldes medfødte egenskaper, levesett (kosthold, tobakk og alkohol), graviditet, alder, sykdommer (særlig i lever og nyrer) og bruk av andre legemidler. Skjer for eksempel utskillelsen av medikamentet langsomt øker effektens varighet og styrke. Mulighetene for bivirkninger blir også større. For høyt eller lavt nivå av en medisin skyldes noen ganger at pasienten ikke tar medisinene som forskrevet. Da kan en måling av serumkonsentrasjonen avdekke hvorfor vedkommende ikke oppnår effekt av behandlingen.

Man kan analysere konsentrasjonen i blodet av en lang rekke preparater, men laboratoriene sjekker fortrinnsvis medikamenter med en virkningsgrad som varierer mye fra person til person hvis avstanden mellom manglende effekt og skadelige bivirkninger er liten. Dette gjelder blant annet en del midler mot psykiske lidelser, hjertesykdommer og epilepsi samt det blodpropphindrende medikamentet Marevan og enkelte antibiotika.