Spørsmål: Min mor har hjerteflimmer og bruker en blodfortynnende medisin som heter ”Acetylsalicylsyre Actavis”. Når jeg leser om hjerteflimmer har jeg ikke sett denne medisinen nevnt. Får hun feil medisin?

Svar: Atrieflimmer (”hjerteflimmer”) er en vanlig årsak til rask og ujevn puls. Typiske symptomer er hjertebank, svimmelhet, fysisk utmattelse, tung pust og brystsmerter. Alle personer med denne rytmeforstyrrelsen er anbefalt å bruke et blodpropphindrende middel. Grunnen er at blod kan levre seg i hjertet når det slår ujevnt. En bit av det levrete blodet kan deretter følge blodstrømmen opp til hjernen, stoppe til en blodåre og forårsake et hjerneslag. I Norge får årlig omkring 3.000 personer hjerneslag som følge av atrieflimmer. For å hindre at dette skjer, bruker mange legemiddelet Marevan. Effekten av middelet varierer fra person til person. For å redusere risikoen for alvorlige bivirkninger, først og fremst blødninger, må dosen justeres jevnlig basert på resultatet av en blodprøve (INR). Acetylsalicylsyre er et enklere medikament å bruke og har færre bivirkninger, men gir en svakere beskyttelse mot hjerneslag som følge av atrieflimmer. For noen pasienter som har lav slagrisiko, eller som har økt blødningsrisiko har den reduserte beskyttelsen likevel vært ansett som tilstrekkelig.

Nå har man utviklet en medisin (Eliquis) som senker slagrisikoen ytterligere uten økt risiko for alvorlige blødninger. Det viser en ny studie av 5599 pasienter med atrieflimmer. De ble tilfeldig delt i to grupper der deltakerne i den ene fikk acetylsalicylsyre, og deltakerne i den andre fikk det nye middelet. Det viste seg at fordelen ved bruk av det nye medikamentet var så stor at studien måtte avbrytes før tiden slik alle deltakerne kunne få tilbud om denne medisinen. Hvorvidt din mor bør fortsette med acetylsalicylsyre eller bytte til det nye medikamentet, kan jeg dessverre ikke avgjøre ut i fra opplysningene i brevet ditt, men jeg synes at hun for sikkerhets skyld bør snakke med legen sin om dette.