Atrieflimmer ("hjerteflimmer") har en forekomst på omkring 1 % i den voksne befolkningen. Om lag 150 000 nordmenn har atrieflimmer. Nesten en av fire personer over 55 år utvikler atrieflimmer i løpet av livet. I aldersgruppen 75-84 år er prevalensen 12 prosent.

Atrieflimmer femdobler sannsynligheten for å få hjerneslag og dobler risikoen for å dø. I tillegg til å være den sterkeste risikofaktoren for hjerneslag, forårsaker atrieflimmer også de mest alvorlige slagene. I Norge får årlig omkring 3.000 personer hjerneslag som følge av atrieflimmer. Slagene skyldes at levret blod i forkamrene løsner og følger blodstrømmen. Blodproppforebyggende behandling reduserer den økte risikoen for slag med 60-70 prosent.  Det er viktig å iverksette behandling tidlig fordi risikoen for hjerneslag er like stor hele tiden.

Tidligere var warfarin (Marevan) førstevalg som blodfortynnende ved atrieflimmer. De senere årene har nye blodproppforebyggende medisiner av gruppen NOAK (Eliquis, Pradaxa, Xarelto og Lixiana) vist like bra eller bedre beskyttelse mot hjerneslag og med lavere risiko for alvorlige blødninger som hjerneblødning enn ved bruk av warfarin. I følge tall fra Reseptregisteret juli 2017 blir fortsatt en av tre personer med atrieflimmer som behandles med blodfortynnende i Norge behandlet med warfarin.(1)

Resultater en stor studie (ARISTOTLE) viser for eksempel at hvis 1.000 pasienter blir behandlet med et av de nye blodproppforebyggende medisinene i 1 år og 8 måneder i stedet for warfarin, kan man i løpet av denne perioden forhindre 6 hjerneslag, 15 alvorlige blødninger og 8 dødsfall blant disse, sammenlignet med om de fortsatte å behandles med warfarin.(2)

Det er få grunner for at 32.000 AF-pasienter i Norge på warfarin i dag ikke skal få muligheten til å bytte til et NOAK (unntatt pasienter med mekaniske klaffer og alvorlig klaffefeil (mitral stenose) både av effektmessige grunner og av praktiske hensyn.

Referanser

  1. Folkehelseinstituttet. Reseptregisteret
  2. Granger CB, Alexander JH, McMurray JJ, Lopes RD, Hylek EM, Hanna M, et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med;365(11):981-92.