Mennesker i alle aldre har utbytte av jevnlig fysisk akivivtet. En gruppe forskere vurderte nylig den forskningen som har vært utført for å finne ut hvor mye mosjon barn trenger for å holde seg friske og forebygge sykdom senere i livet. Forskerne gjennomgikk til sammen 850 undersøkelser omkring denne problemstillingen. Hver enkelte undersøkelse ble gransket og tillagt ulik vekt ut i fra omfanget av studien og hvor godt den var gjennomført.

Da forskerne deretter la sammen resultatene, fant de at barn bør være fra moderat til meget fysisk aktive minst en time daglig. Denne varigheten er nødvendig for å forebygge overvekt, et skadelig nivå av fettstoffer i blodet og høyt blodtrykk.

Forskerne anbefaler at vi i enda større grad hjelper og oppmuntrer ungene våre til å være fysisk aktivive. Det kan være krevende utfordring i en tid da PC-skjermer, spill og TV-er i økende grad tiltrekker seg barnas oppmerksomhet. Men når de først er igang med en lek utendørs eller de deltar i innendørstrening er de sjelden misforøyd.

Kilde: The Journal of Pediatrics 2005