Temporal arteritt er en betennelse i tinningpulsåren.

Forekomesten av sykdommen er høy i de skandinaviske landene, og den rammer kvinner noe hyppigere enn menn.

Årsaken til tinningårebetennelse er uklar. Svært få personer under 50 år rammes av sykdommen, og de fleste er mellom 60 og 70 år. Dette tyder på at aldersforandringer i åreveggen kan være en medvirkende årsak. Virusinfeksjoner ser ut til å spille en rolle hos enkelte.

Tinningårebetennelse ytrer seg på ulike vis. Ofte er også andre blodårer i kroppen betente. Samlet kan dette gi en rekke symptomer.

- hodepine
- slapp
- uvel
- synsforstyrrelser (tåkesyn, dobbeltsyn, forbigående blindhet)
- øresus, svimmelhet, ensidig hørselstap
- stor ømhet i hodebunnen
- tyggesmerter
- hevelser i leddene
- vonde og stive muskler i nakke, skuldre, hofter

Det er viktig å påpeke at ikke alle med tinningårebetennelse opplever alle disse symptomene.

Nettop på grunn av de mange ulike symptomer må minst tre av følgende kriterier oppfylles for å stille diagnosen tinningårebetennelse:

- sykdomsdebut i eller etter 50-årsalderen
- nyoppstått hodepine
- øm og/eller dårlig pulserende tinningåre
- senkningsreaksjon på mer enn 50 mm/time
- vevsprøve som bekrefter betennelsesreaksjon i åreveggen

Det finnes gode behandlingsmetoder mot tinningårebetennelse. Den viktigste og vanligste er kortisontabletter. Man begynner med høye doser, og de fleste pasientene opplever da rask bedring av symptomene – ofte innen et døgn. Kortisonbehandlingen trappes så ned til et minimum for å holde sykdommen i sjakk, og fortsetter til alle plager er borte. Dette kan ta fra to til fem år.

Det er uvanlig med varige plager og komplikasjoner etter gjennomgått tinningårebetennelse. Noen få prosent kan oppleve synsnedsettelser, utposing på hovedpulsåren eller gjerneslag.

Kilde: Rikshospitalet