Er effekten av medisinske tiltak som et lottospill eller som banksparing? Det avhenger av hva slags behandling det er snakk om. Den som spiller lotto godtar at sannsynligheten for en gevinst er liten dersom den mulige gevinsten er stor. Andre foretrekker å sette pengene i banken fordi det gir en sikker og forutsigbar gevinst selv om den er mer beskjeden.

Mulighet for gevinst?

Sannsynligheten er meget stor for at et brukket håndledd gror fortere og med færre komplikasjoner hvis det blir gipset enn om man kun setter på et plaster. Sjansen er derimot vesentlig mindre for at bruk av blodtrykkssenkende tabletter redder livet til en ellers frisk kvinne på 50 år med et klart for høyt blodtrykk (170/100) hvis hun ikke røyker og har normalt kolesterol. Grunnen er at blodtrykket til denne kvinnen ikke er en stor trussel mot hennes helse. Sannsynligheten for at det krever livet hennes de neste fem årene er under fem prosent.

Hvis tablettene reduserer sjansen for at hun dør med 40 prosent, minsker de fem prosentene således til tre prosent. Konsekvensen av at 100 kvinner i hennes situasjon tar blodtrykkssenkende tabletter hver dag i fem år er at antall dødsfall som følge av blodtrykket avtar fra fem til tre. To av de 100 kvinnene som bruker tablettene trekker altså ”vinnerloddet”, og for disse to er behandlingen livsnødvendig. De øvrige 98 kvinnene har i utgangspunktet lite utbytte av behandlingen. Dessverre er det ikke mulig å forutsi om man er en av de to eller en av de øvrige 98. Derfor må alle 100 behandles for å kunne redde to av dem. Det innebærer at en av 50 har nytte av tablettene. I medisinsk statistikk bruker man gjerne betegnelsen ”antall som må behandles” (engelsk: numbers needed to treat eller nnt) for å oppnå et mål. I dette eksemplet var det nødvendig å behandle 50 kvinner i fem år for å redde et liv.

I faresonen?

Dersom pasienten i stedet er en røykende mann på 70 år med like høyt blodtrykk er utbyttet av behandlingen betydelig større. Risikoen for at han dør de neste fem årene er ikke fem prosent men 25 prosent. 25 av 100 menn i hans situasjon mister således livet hvis de ikke får behandling. En reduksjon på 40 prosent innebærer at antall dødsfall avtar fra 25 til 15. Behandlingen sparer derved 10 liv. 10 av 100 eller en av ti pasienter har derved utbytte av behandlingen. Antall som må behandles for å redde et liv er derfor 10.

Bivirkninger

Når man skal ta stilling til om man ønsker å begynne med en behandling, er det også nyttig å kjenne til hvor mange av de som blir behandlet som blir rammet av en bivirkning. Bivirkningen kan være farlig eller ufarlig og rammer like gjerne de som ikke har utbytte av behandlingen som de som har nytte av den. Slik kunnskap er særlig viktig når behandlingen er langvarig og gjøres i forebyggende øyemed på i utgangspunktet friske mennesker.