En man er 55 år gammel og ønsker å være frisk – både fysisk og mentalt - når han er 85. Hvordan bør han i så fall leve? Det gir en undersøkelse av japanske og amerikanske menn et rimelig sikkert svar på.

8006 menn deltok i studien som begynte i 1965. På dette tidspunktet var 5820 av deltakerne friske. Deres gjennomsnittsalder 54 år. Ved studienes oppstart ble samtlige menn grundig undersøkt. De ble siden fulgt opp med jevnlige registreringer av fysisk og psykisk helse samt livsstil. Forskerne fant følgende åtte kjennetegn ved studiens start hos de mennene som siden levde lengst og med god helse. De som klarte seg best

* røykte ikke
* hadde moderat alkoholforbruk (færre enn to glass vin pr dag)
* normal kroppsvekt
* normalt blodtrykk
* normalt blodsukker
* normalt nivå av fettstoffer i blodet
* normal kraft i armer og bein
* normal eller høy utdannelse
* og de var gift

Mennene med samtlige av disse kjennetegnene levde med stor sannsynlighet (69 prosent) til de var 85 år. Sannsynligheten for at de i tillegg var fysisk og psykisk friske og med gode mentale funksjoner var 38 prosent. 22 prosent av de mennene som ikke hadde noen av kjennetegnene ved en sunn livsstil fikk oppleve sin 85 års dag. Sannsynligheten for at de ble 85 år og hadde helsen i behold var kun 2 prosent. En studie av kvinners levesett og forventete levetid har vist lignende resultater.

Ettersom de fleste av oss ikke lever helt optimalt er det en trøst å notere seg at framtidsutsiktene ikke synker så mye hvis ens levesett kun mangler en eller to av ovennevnte kjennetegn. Undersøkelsen viser også at de fleste mennesker kan oppnå vesentlig bedre helse i eldre år ved å stumpe røyken, mosjonere jevnlig og spise sunt.

Kilde: JAMA