En ny undersøkelse tyder på at en kopp med kaffe kan være tilstrekkelig til å utløse et hjerteinfarkt hos personer som er spesielt følsomme for koffein. 503 pasienter som nylig hadde gjennomgått hjerteinfarkt ble spurt om deres kaffevaner forut for infarktet. Det viste seg at de som sporadisk drakk noen kopper kaffe hadde økt risiko for å få et hjerteinfarkt den første timen etter inntaket. De som hadde andre risikofaktorer i tillegg som for eksempel høyt blodtrykk, høyt kolesterol eller som var lite fysisk aktive var enda mer utsatt. Forskerne påviste ingen økt risiko hos de som drakk kaffe hver dag. Man mener det skyldes at disse vender seg til koffein.

Kilde: Epidemiology 2007