Et kjapt inngrep som ikke endrer kveldsplanene? Eller en mer omfattende hjerteoperasjon? Valget virker kanskje enkelt, men undersøkelser viser at det enkle ikke alltid er det beste.

Blodårene frakter næring og surstoff til hjertet. Hvis årene blir for trange kan man få brystsmerter eller hjerteinfarkt og i verste fall dø. Medisiner kan være til god hjelp. Det kan også kirurgiske inngrep. Når man velger operasjoner står valget mellom å føre blodet utenom den forsnevrede blodåren (bypassoperasjon) eller å utvide det trange partiet (utblokking). Undersøkelser viser at en bypassoperasjon ofte er det beste valget.

1 av 7 pasienter som hadde gjennomført utblokking fikk tilbakefall og måtte gjennom et nytt inngrep. Dette var nødvendig hos 1 av 27 pasienter med bypassoperasjon.

I tillegg fikk 1 av 3 pasienter som hadde fått blokket ut blodåren tilbake brystsmertene. Det skjedde hos 1 av 7 bypassopererte.

Det understrekes at en bypassoperasjon kanskje ikke er den riktige løsningen for alle. Spesielt for pasienter med alvorlige sykdommer og diabetes, kan risikoen ved en slik operasjon være høy.

Kilde: Bandolier 2007