Ny teknologi gir lovende resultater for hjertesyke. Utblokking som et alternativ til bypassoperasjon har vært mye omdiskutert. Antallet pasienter som må gjennomgå ny operasjon etter et slikt inngrep, er vesentlig større sammenlignet med bypassopererte.

Nå viser undersøkelser av nye medisinbelagte stenter positive resultater. Stenter er ”rør” som blir satt inn etter en utblokking for å holde blodåren åpne.

Lavrisiko – men ikke for alle

I en svensk undersøkelse fulgte man opp pasienter med medisinbelagte stenter over en periode på fire år. Det viste seg at disse pasientene var lite utsatt for komplikasjoner når de hadde hatt stentene i flere år.

Resultatene fra undersøkelsen tyder på at hvis man tar acetylsalicylsyre (Albyl-E eller tilsvarende) og et lignende middel (Plavix) kan de medisinbelagte stentene være en god løsning ved trange årer. Albyl-E og Plavix reduserer faren for tilstopning av blodårer ved å gjøre blodet mindre klebrig.

Resultatene er ikke entydig positive for alle pasientene. Av de som fikk innsatt medisinbelagt stent som følge av alvorlig hjerteinfarkt døde 1 av 10 i løpet av de første to årene etter inngrepet. Bare 1 av 60 pasienter med metallstent døde.

Fortsatt usikkert

Resultatene gir ikke et sikkert svar på om medisinbelagte stenter er bedre enn de ”gamle” metallstentene. De stopper heller ikke diskusjonen om hvorvidt utblokking for ofte blir brukt når bypassoperasjon hadde vært det beste valget.

Metallstentene er utviklet for å redusere risikoen for blodlevring og fortetning i rørene. De medisinbelagte rørene skal holde blodårene åpne og slik redusere risikoen for ny operasjon.

Kilde: New York Times