Øyeblikket rett før ettermiddagsluren reduserer blodtrykket mest.

Undersøkelser har vist at ettermiddagslurer, eller siestaer, reduserer sjansen for hjerteinfarkt.

Men det er visstnok ikke selve søvnen som er det mest gunstige med dem, ifølge en ny undersøkelse ved University of Liverpool.

Blodtrykket senkes med lyset

Britiske forskere har nå funnet ut at det er stunden mellom slukkingen av lyset og til du sovner som gir mest positiv uttelling for hjerte og blodårer.

Forskerne testet ni frivillige forsøkspersoner ved god helse som vanligvis ikke tok ettermiddagslurer. Testpersonene ble undersøkt tre ulike ettermiddager etter bare fire timers søvn natten før. De ble utstyrt med instrumenter som målte blodtrykk, hjerteslagfrekvens og utvidelsen av blodårer.

Første ettermiddagen hvilte deltakerne en time ved å ligge på rygg i en seng uten å sovne. Andre gangen slappet de også av, men var nødt for gjøre det mens de sto oppreist. Ikke før tredje ettermiddagen fikk de lov til å legge seg i sengen igjen og sove.

Den eneste ettermiddagen som forskerne fant tydelige tegn på nedgang i blodtrykket var da personene fikk sove. Denne nedgangen var størst mellom tidspunktet da lysene ble slukket og til forsøkspersonen faktisk sovnet.

Siesta forebygger hjertesykdom

Tidligere undersøkelser har vist at ettermiddagslurer kan redusere risikoen for dødelige hjerteinfarkt.

En ny undersøkelse fra Hellas slår fast at folk som tar en siesta daglig minsker sannsynligheten for å dø av hjertesykdom med 37 prosent, sammenlignet med folk som aldri blunder. Personer som tar seg en ettermiddagsblund av og til reduserer sjansen med 12 prosent.

Hvorfor har disse små periodene med søvn gunstig virkning?

Forskere tror forklaringen kan være endringer i blodtrykket. Når vi sover går blodtrykket ned og hjertet slår roligere. Dette kan lette hjertets arbeid og forebygge overanstrengelse og hjerteinfarkt.

Siesta er en lur på opptil en time om ettermiddagen og er vanlig i landene rundt Middelhavet og i noen Latin-Amerikanske land.

Kilde: Journal of Applied Physiology