Astma er uregelmessige anfall av pustebesvær med hoste.

Anfallene kan opptre med plutselige og vare i minutter, timer eller døgn. Mellom anfallene kan du ha symptomfrie perioder.

Pustebesværet skyldes at luftpassasjen i lungenes små luftrørsgrener blir trangere.

Astma kan være en allergisk utløst sykdom, men det er også en rekke andre faktorer som kan utløse eller forverre en astma.

Dette kan være luftveisirriterende stoffer som tåke, grillos, eksos og tobakksrøk.

Videre kan astma utløses av forkjølelse, av psykiske faktorer, av medisiner, av hormonforandringer eller av anstrengelse.

Hvem får astma?

Nærmere ti prosent av alle - både barn og voksne - har astma. Astma er en sykdom som skyldes flere årsaker. Arv spiller blant annet en rolle, som betyr at du kan ha anlegg for å få astma. Enkelte utløsende faktorer vil kunne føre til astmaplager.

Sykdommen kan ha flere årsaker - bare en av dem er allergi. Ved allergisk astma regner man med en arvelig komponent.

Astma er ikke smittsomt. Den starter oftest i barnealder, og halvparten av astmatiske barn vil utvikle sykdommen før tre-årsalderen.

25 prosent av de som har blitt kvitt sin astma i barnealder risikerer imidlertid tilbakefall i voksen alder, og da spesielt ved uheldige miljøforhold eller livsførsel.

Kan jeg unngå å få astma?

Det er viktig å være oppmerksom på at astma til en viss grad kan forebygges. Du kan forebygge med medisiner for å redusere antall og omfang av astmaanfall. Videre kan du bruke medisiner ved astmaanfall.

Det finnes også en rekke tiltak du kan iverksette selv. Sunt kosthold, mosjon og røykfri tilværelse er viktig. Dette øker motstandskraften og reduserer astmaanfallenes styrke. Det handler om å ta hensyn til seg selv og omgivelsene

Dersom det finnes allergikere i familien bør dere ikke anskaffe kjæledyr. Kjæledyret kan føre til at et familiemedlem - som kanskje ellers ville gå symptomfri gjennom livet - utvikler astma eller allergi. Eventuelt kan kjæledyret forverre astmaen til en som ikke er særlig hardt plaget fra før.

Manus utformet med bistand fra med Norges Astma- og Allergiforbund