Det er viktig å være oppmerksom på at allergi til en viss grad kan forebygges.

Det finnes to måter som bør kombineres. Den ene er å ta medisiner som minker plagene. Den andre er å fjerne eller minke stoffer som utløser allergien eller som virker irriterende, såkalte allergener og irritanter.

Dette er tiltak du kan iverksette selv, men du må være motivert, søke kunnskap og bruke tid. Sunt kosthold, mosjon og røykfri tilværelse er viktig. Det handler om å ta hensyn til seg selv og omgivelsene.

Gjentatte allergiske utbrudd over en lengre periode kan føre til at du blir gradvis mer følsom overfor det du reagerer på. Denne utviklingen kan føre til at det skal stadig mindre mengder allergener eller irritanter til før du reagerer. Du kan også risikere å reagere på nye stoffer.

Kan allergikere ha husdyr?

Dersom det finnes allergikere i familien, så bør dere ikke anskaffe kjæledyr.

Kjæledyret kan føre til at et familiemedlem - som kanskje ellers ville gå uten allergiplager gjennom livet - utvikler allergi eller astma.

Eventuelt kan kjæledyret forverre allergien til en som ikke er særlig hardt plaget fra før.

Hvilken betydning har inneklimaet?

Inneklima er regnet for en av hovedårsakene til økende omfang av astma og allergi.

Godt renhold og god ventilasjon er viktig. Sigarettrøyk utgjør i mange husstander idag den viktigste forurensningskilde for inneklimaet.

Husstøvmidd er sammen med dyrehår en av de viktigste allergener som fremkaller allergi og astma.

Allergikere bør vurdere materialer og innredning. Bygningsmaterialer med mye kjemiske tilsetningsstoffer bør unngås i størst mulig grad. Unngå heldekkende tepper og materialer med formalinholdige stoffer.

Hva gjør jeg i ferien?

Også i ferie er det viktig med forebygging.

Plages du av pollenallergi, kan du ta ferie når pollensesongen er på sitt verste hjemme.

Manus utformet med bistand fra Norges Astma- og Allergiforbund.