Hvordan er pollensesongen i Europa?

Gress er på grunn av sin store utbredelse den planten i Europa som oftest utløser allergi.

Det er vanligvis mindre pollen ved kysten enn lengre inne i landet.

I land som dekker et stort geografisk område, ser vi ofte store forskjeller i både pollenmengden og i sesongstart og sesongslutt for blomstringen i de ulike delene av landet.

Værforholdene har stor betydning. En mild vinter kan lett forlenge pollensesongen ved at blomstringen starter tidligere enn ellers.

Jo lengre syd du kommer, jo flere insektsbestøvede planter og trær er det.

Er vekstene fargerike og vakre, er de som regel insektsbestøvet. Skjønnheten har de fått for å lokke insektene til seg. Disse gir ikke pollenspredning.

Spania og Sør-Italia har gresspollen i luften hele året.

Situasjonen er særlig ille i perioden mars-juni. I denne perioden bør ikke gresspollenallergikere reise til middelhavslandene. NB: Det finnes ikke bjørk i området rundt Middelhavet.

Hva er viktig ved planleggingen av utenlandsferie for pollenallergikere?

Når en allergiker skal planlegge sommerferien, er det viktig å undersøke på hvilke steder og på hvilke tidspunkt det er minst pollen i luften. Det man for all del må unngå er å reise fra den ene pollensesongen til den andre.

Allergikere kan trygt ta med sine allergimedisiner til ferielandet. Men husk legeattest eller attest fra apotek som forteller at du er avhengig av medisinene! Narkotikakontrollen er streng i de fleste land.

Hvordan er pollensesongen i de ulike land?

 

SVERIGE:

Or/hassel: Sør-Sverige, blomstring i februar, mars.

Bjørk: Fra Malmö til Stockholm- regionen: blomstring fra midten av april

Nord-Sverige: fra midten av mai

Gress: Midt og Nord-Sverige: blomstring fra slutten av mai,

Sør-Sverige: fra midten av juni.

DANMARK:

or: blomstring fra mars til midten av april

hassel: blomstring fra mars til midten av april

alm: blomstring fra midten av mars til begynnelsen av mai

bjørk: blomstring fra midten av april til begynnelsen av juni

gress: blomstring fra midten av juli til slutten av august

burot: blomstring fra midten av juli til slutten av august

FINLAND:

Or: Sør-Finland: fra slutten av mars til begynnelsen av mai

Nord-Finland: fra midten av april til midten av mai

Bjørk: Sør-Finland: mai og juni

Nord-Finland: fra midten av mai til midten av juli

Gress: Syd-Finland: fra begynnelsen av juni til begynnelsen av september.

Nord-Finland: fra midten av juli til midten av august

Burot: fra slutten av juli til slutten av august

TYSKLAND:

Normalt starter pollensesongen i øvre Rhinen-området og sprer seg fra syd til nord.

Sesongen i grove trekk:

Hassel: februar til midten av mai

Or: februar til mai

Bjørk: april til midten av juni

Gress: midt av april til september

Burot: midten av juli til midten av september

STORBRITANNIA:

Pollensesongen starter i de sydlige- og vestlige områdene.

Det er opptil 5 ukers forskjell i sesongstart for gresspollen mellom Sør-England og Nord-Skottland.

Sesongen i grove trekk:

Or/hassel: midten av februar til midten av april

Lønn/bjørk: midten av april til midten av juni

Gress: Sør-England: Begynnelsen av juni ut juli,

Midt-England: fra midten av juni ut juli.

Skottland: Fra slutten av juni til midten av august.

Burot: juli til oktober

ITALIA:

Gress: Nord-Italia: fra begynnelsen av mai ut juni Midt-Italia: fra begynnelsen av mai til midten av juni

Sør-Italia: fra midten av april til ut juni

Burot: Nord-Italia: fra midten av juli til midten av september

Midt-Italia: midten av juli til slutten av august

Sør-Italia: august og september

FRANKRIKE:

Bjørk: Nordøst- og Vest-Frankrike: april og mai.

Sør for Paris er det lite bjerketrær.

Gress: sydøstlige områder: mai og juni

nordlige områder: juni og juli

Burot: fra midten av juli til oktober

HOLLAND:

Gress: midten av mai til midten av august

ØSTERRIKE:

Gress: slutten av mai til midten av juni

BELGIA:

Gress: slutten av mai til ut juli

SVEITS:

Gress: slutten av mai til ut juli

HELLAS:

Pollenmålinger foretaes både på fastlandet og på øya Rhodos.

Gress: mai, juni

SPANIA:

Bjørk: januar-februar

Gress: vestlige områder: mai og juni

Midt-Spania: hele juni

Burot: august- oktober

Manus utformet med bistand fra med Norges Astma- og Allergiforbund