Hva betyr pollenvarselet for meg?

Pollenvarselet blir laget på grunnlag av værmelding, pollentellinger pr. dag og tidligere erfaringer. De ulike pollentyper har en spredning som betegnes "Beskjedent, moderat eller rikelig". Pollenspredningen gir et signal om hvor mye pollen det er i luften, og dermed om hvor mange forhåndsregler den enkelte må ta. Det er viktig å planlegge riktig medisinering i samarbeid med din lege. Du vil etterhvert lære hvilken pollentetthet som gir deg ulike plager.

Hva betyr mengdetallene for pollenspredning?

Pollenvarselet oppgir et tall på antall pollenkorn pr. kubikkmeter luft. Disse tallene er delt inn i tre grupperinger, og tallet sier mer spesifikt hvor mye pollen det er. Spesielt ved rikelig spredning er variasjonene store.Det har tidligere blitt målt opp mot 10.000 bjerkepollenkorn pr kubikkmeter, mens grensen for rikelig går ved 100 korn.

For or, hassel og bjerk benyttes følgende tall:Under 10 pollenkorn pr kubikkmeter luft = ingen vesentlig eller beskjeden spredning.Mellom 10 og 100 = Moderat spredning.Over 100 pollenkorn pr kubikkmeter luft = Rikelig spredning.

For gress og burot benyttes følgende tall:Under 10 pollenkorn pr kubikkmeter luft = ingen vesentlig eller beskjeden spredning.Mellom 10 og 30 = Moderat spredning.Over 30 pollenkorn pr kubikkmeter luft = Rikelig spredning.

For muggsopp benyttes følgende tall:Melding gis når døgngjennomsnittet overstiger 1000 sporer pr kubikkmeter luft.