Hvor finnes pollenvarselet?

Pollentallene registreres av Norges- Astma og Allergiforbund. Pollenvarselet blir offentliggjort via NTB og Tekst-TV side 388. Aviser, radio- og Tv-stasjoner formidler det eventuelt videre. Vanligvis er Tekst-tv tidlig ute med informasjonen. Varselet sendes normalt ut ca. kl. 15, og er på skjermen en halvtime senere.

Pollenvarslet blir presentert i de største avisene i landet hver dag frem til 25. august. Det vil bli daglige varsler på alle stasjoner i den sørlige delen av landet med unntak av Ørsta / Volda. Nytt i år er at også Nord-Norge får daglige pollenvarsler.

Hva varsles?

Det varsles om pollen av bjørk, gress, burot. Videre om sporer av Muggsopp. Dessuten følges utviklingen i blomstringen hos or og hassel i Sør-Norge gjennom korte meldinger i media. 

Hvor foretas målingene?

Oslo for Østlandet, Bergen for Sør-Vestlandet, Ørsta/Volda for Nord-Vestlandet, Trondheim for Trøndelag, Bodø for Nordland og Tromsø Troms/Finnmark. De vestre delene av Sørlandet går inn under Sør-Vestlandet, og de østre deler inn under Østlandet.

Hvor og når gjelder varslene?

Varslene gjelder i hovedsak de lavereliggende, tettest befolkede områdene, når ikke annet blir anført.

Det varsles vanligvis fra dag til dag og for hver weekend. Når det gjelder Nord-Vestlandet og Nord-Norge varsles det to ganger ukentlig i de minst intense periodene. Unntaket er de regionsvise varsler om sesongstart for de ulike pollentypene.

Hvor lang er registreringsperioden?

Pollen registreres i Oslo og Bergen fra 1. februar, Trondheim fra ca. 20. februar, øvrige stasjoner fra midten av april. Registreringsslutt er 1. oktober for samtlige stasjoner.

Hvor lange er varslingsperiodene?

I Sør-Norge varsles det fra starten/midten av april, og i Nord-Norge fra midten av mai. Siste pollenvarsel kommer rundt 20. august.

Manus utformet med bistand fra med Norges Astma- og Allergiforbund