Spørsmål: Jeg har en del allergiplager med både astma og eksem. Hvis jeg drikker kaffe merker jeg ikke noen forandring med astmaen eller noe sånt, men jeg føler jeg meg uvel. Er det mulig å være allergisk mot kaffe?

Svar: Kaffetreet kan bli opptil 10-12 meter høyt, men blir av hensyn til innhøstingen beskåret ned til 2-4 meter. Treet har tykke, eviggrønne blader og hvite, velluktende blomster. Treets frukter er først grønne, så gyllenbrune og til slutt røde. Kaffefruktene inneholder to frø som vender flatsiden mot hverandre. Disse to frøene er kaffebønnene.

Ferske kaffebønner inneholder til dels sterkt allergiframkallende stoffer. Astma er derfor et ganske vanlig problem blant personer som arbeider i kaffeindustrien. Etter at brønnene er brent forårsaker de i liten grad allergi. Med mindre du merker at dine astmaplager eller eksem forverres i perioder som du drikker mye kaffe, tenker jeg at du kanskje ikke er allergisk mot drikken. Koffeinet i kaffe er likevel et stimulerende middel. Drikker man mye, kan man blant annet få indre uro, hjertebank, svetting og søvnproblemer.