Dette er den mest utbredte typen kontaktallergi i Norge.

Mellom ti og 15 prosent av norske kvinner har nikkelallergi. Nikkelallergi er mest vanlig hos kvinner, sannsynligvis fordi de i større grad enn menn bruker smykker og øreringer, selv om dette er i ferd med å endre seg. Tidlig kontakt med nikkelholdige smykker er en medvirkende årsak.

Graden av allergi varierer fra person til person. Noen får eksemreaksjoner etter kort tids kontakt med metaller som inneholder nikkel. Andre utvikler ikke allergi før etter mange års bruk av nikkelholdige smykker.

Symptomer

Typiske symptomer er:

- kløende rødt utslett
- blemmer
- tørr og sprukken hud på steder der metaller kommer i kontakt med kroppen

Vanlige steder er håndledd, navle, øreflipper, hender og på lårene.

Utslettet er vanligvis begrenset til kontaktstedet, selv om det også kan finnes andre steder på kroppen. Det er ikke uvanlig å få reaksjoner rundt øynene. Dette skyldes overføring av nikkel fra det kløende utslettet til ansiktet når man klør seg i øynene.

Behandling

Det er ingen behandling mot nikkelallergi bortsett fra å unngå å utsette seg for ting som inneholder nikkel. Dette er ikke alltid en enkel jobb, da mange ting man omgir meg med til daglig inneholder nikkel.

Knapper, mynter, klokkelenker og til og med nøkler som ligger i bukselommen kan skape problemer for allergikeren. Det finnes nikkelfrie varianter av de fleste slike objekter som kan løse problemet.

Nødvendige ting kan også dekkes av noen lag klar lakk eller neglelakk. Nikkelallergikere bør dessuten bruke smykker av rene metaller som sølv eller gull.

Allerede oppstått kontakteksem behandles med kortisonsalve.

Det finnes nikkel også i de fleste harde metallene i kjøkkenet, som blandebatterier og bestikk, men disse utgjør sjelden en irritasjonsfare for allergikere. Årsaken er at nikkelmolekylene sitter fastere bundet i disse metallene.

Bør jeg kontakte lege ved mistanke om nikkelallergi?

Dersom man har slike plager, men er usikker på om man har nikkelallergi bør man kontakte lege.

Der vil man få utført en såkalt lappetest. Lapper med ulike vanlige allergifremkallende stoffer festes på ryggen, og sitter på i 48 timer. Deretter fjernes lappene og legen leser av resultatet. En eksemliknende flekk der "nikkellappen" var festet avslører at det er nikkelallergi man har med å gjøre.

Det kan være lurt å kartlegge hvilke metallobjekter man stadig omgås som inneholder nikkel. Dette kan gjøres ved hjelp av en nikkeltest som selges på apoteket. Denne heter dimetylglyoxim 1%.