Mange studenter plages av eksamensangst og kan føle seg fysisk dårlige i dagene før en viktig eksamen. For allergikere kan slike stressende situasjoner påvirke immunforsvaret på en negativ måte.

Det er svenske leger ved Karolinska Insitutet i Stockholm som har sett på sammenhengen mellom eksamensstress, immunsystemet og lungefunksjonen hos studenter med og uten allergi.

Studentene gjennomgikk omfattende tester ved to anledninger. Den første testen ble utført i en rolig studieperiode da eksamen var langt unna i tid. Test nummer to ble gjort like før en viktig eksamen. Til sammen deltok 22 studenter med astma og/eller høysnue samt 19 studenter uten slike plager.

For forste gang kunne forskerne vise at spesielle immunceller, såkalte regulatoriske T-celler, økte i antall i perioden med stort psykisk stress. Regulatoriske T-celler er en type hvite blodlegemer som er viktige i kontrollen av mange andre immunceller. Økningen var tydelig hos både de allergiske og de friske studentene.

Forskjellen mellom de allergiske studentene og studentene uten allergi var at førstnevnte gruppe også hadde en økning av en spesiell type stoffer i blodet som kalles cytokiner. De er signalmolekyler som produseres i forbindelse med betennelser som for eksempel allergiske reaksjoner. Normalt vil det økte antallet regulatoriske T-celler ha en betennelsesdempende virkning. At dette ikke skjer hos allergikere kan tyde på at T-cellene ikke fungerer slik de skal.

Studien kan forklare sammenhengen mellom den stressende livsstilen i den vestlige verden og den økte forekomsten av astma og allergi i disse landene.

Kilde:Clinical & Experimental Allergy, 36 (8), 982-992