Dyremelk som har mye til felles med morsmelk gir ikke allergi.

Hvor mye proteiner fra dyr likner på menneskelige proteiner avgjør om de gir allergi.

Forskere har funnet ut at sannsynligheten for at matproteiner fra dyr gir allergi avtar hvis de likner tilsvarende proteiner hos mennesker.

Man mener dette forklarer hvorfor noen som er allergiske mot kumelk kan tåle melk fra andre dyr, som for eksempel hester.

Melk fra hest er mer likt menneskelig morsmelk enn det kumelk er.

Forskerne analyserte melk fra blant andre kaniner, rotter, kameler, sauer, geiter, kyr og hester.

Kilde: Journal of Allergy and Clinical Immunology