Hvordan beskytter du barnet ditt mot helseskadelige kjemikalier i hverdagen?

Siden 60-tallet har antall mennesker med allergiske sykdommer økt betydelig. En årsak kan være at vi blir utsatt for flere nye kjemiske stoffer i hverdagen enn før.

Helsefarlige kjemikalier kan være giftige, skadelige og allergiframkallende. Noen stoffer brytes raskt ned, mens andre blir lagret i kroppen i lang tid og fører til skadevirkninger også for kommende generasjoner.

Et viktig råd er derfor: Se på merkingen og les på etiketten til de ulike produktene. Kjøp helst miljøvennlige varer.

På barnerommet

Madrassen: Myk skumplast kan ha små mengder svært allergiframkallende stoffer i seg. Disse damper raskt av og vil være borte etter et par uker. Madrassen skal være luftet ved fabrikken, men lukter den ”nytt” er det sikrest å lufte den godt før bruk.

Sengetøyet: Vask alltid nytt sengetøy. Det kan sitte igjen rester av formaldehyd eller fargestoffer, som kan gi allergi.

Plastlekene: Dukker, badeleker og andre plastleker kan være laget av PVC-plast. Plasten blir tilsatt kjemikalier for å bli myk, og noen av disse (ftalater) er helseskadelige. Barn kan få i seg stoffene ved å bite eller suge på lekene.

I 1999 ble ftalater forbudt i produkter til barn under tre år, men vær oppmerksom. Leker til større barn inneholder fortsatt slike stoffer. Fra 2007 er de tre farligste ftalatene forbudt i alle leker.

Krabbematter/gymmatter: Disse kan være laget av PVC-plast og inneholde ftalater. Mattene kan også ha bakteriehemmende tilsetninger i seg som kan framkalle allergi hos småbarn.

Selvlysende leker: Leker med selvlysende væske kan inneholde helsefarlige kjemikalier. Fluoriserende figurer har derimot ingen skadelige ingredienser.

Sminke: All kosmetikk skal ha en varedeklarasjon. I sminke finnes fargetilsetninger, konserveringsmidler eller parfyme som kan irritere huden. I Norge er det strenge regler som sier at produkter ikke skal medføre helseskade ved normal bruk. Barn får sjelden allergi av sminke.

Modellermasse: Slike produkter kan være basert på myknet PVC-plast. Tygger barnet på massen kan det få i seg skadelige stoffer.

Maling og lim for barn: Vanligvis er slike varer vannbaserte, men de kan inneholde allergiframkallende konserveringsmidler og løsemidler.

Væskefylte produkter: Væsken kan inneholde bakterier eller desinfeksjonsmidler som er farlige å svelge. Eksempler på slike produkter er drikkekrus med doble vegger, leker og dekorasjonsgjenstander.

På badet

Barn blir badet og stelt ofte. Mange produkter inneholder parfyme og konserveringsmidler som kan gi allergi. Ikke vær overrenslig!

Husk:
- Rent vann er et utmerket vaskemiddel i seg selv.
- Unngå varer med parfyme eller konserveringsmidler.
- Begrens bruken av våtservietter.
- Styr unna produkter med bakteriedrepende midler.
- Se etter varer med Svanemerket, EU-blomsten eller som er anbefalt av Astma- og allergiforbundet.

Såpe, sjampo og kremer: Utslett eller irritasjonseksem er uakseptable bivirkninger. Oppstår slike plager av kosmetiske produkter, og det er vurdert av en lege, skal varen forbys. Slike saker kan tas opp med Mattilsynet. I Norge er det strenge regler som sier at kosmetikk ikke skal medføre helseskade ved normal bruk.

Lurer du på om produsentene har registrert skadevirkninger av et kosmetisk produkt, kan du kontakte dem på www.european-cosmetics.info (ekstern lenke). Finner du ikke produsenten på denne måten kan du be Mattilsynet om hjelp.

Unngå såper og tannpastaer med bakteriedrepende midler og styr unna de med ”triklosan” i innholdsdeklarasjonen. En normal flora med gode bakterier er sunt og beskytter barn mot farlige bakterier. Bakteriedrepende midler kan gjøre uønskede inntrengere som er motstandsdyktige mot antibiotika.

Våtservietter: Ulike løsemidler, konserveringsmidler og parfymer holder serviettene fuktige. Noen av disse stoffene kan gi allergi. For våtservietter gjelder ellers de samme rådene som for kosmetikk.

På lekeplassen

Lekestativer, sandkasser og andre innretninger av tre er gjerne behandlet med skadelige kjemikalier for at de ikke skal råtne.

Impregnert tre: Kreosot eller steinkulltjære inneholder kreftframkallende stoffer og har en karakteristisk tjærelukt. Tre impregnert med kreosot er forbudt på lekeplasser eller andre steder der det lett kan få kontakt med hud.

Tre kan også være impregnert med krom og arsen (CCA-impregnering). Dette ble forbudt fra 2002. Krom og arsen rant blant annet ned i sanden i sandkasser. Mange innretninger allerede i bruk kan inneholde disse stoffene selv om de nå er forbudt. Det kan derfor være lurt å skifte sanden rundt lekeapparatene av og til.

På tur

Noen beskyttelsesprodukter bør ikke brukes ukritisk.

Myggmidler: Vanligvis inneholder myggmidler DEET, et stoff som er helseskadelig ved høye konsentrasjoner. Myggmidler bør ikke brukes på barn under tre år og bare med forsiktighet på større barn. Smør middelet på klærne og ikke på huden.

På klærne

Klær og utstyr av tekstiler: Vask nye tekstiler før bruk. De kan inneholde rester av fargestoffer, plantevernmidler og formaldehyd. De fleste av kjemikaliene blir borte i vask.

Smykker, knapper og glidelåser: Disse kan inneholde det allergiframkallende metallet nikkel. Jo mer nikkel som avgis, jo større er risikoen for allergi. Er barnet først blitt allergisk, kan selv hudkontakt med dørhåndtak gi utslett.

Når voksne bruker kjemikalier

Kjemiske stoffer og produkter finnes i de fleste hjem. Disse kan være farlige ved feil bruk. For å sikre barn og miljø, er det viktig å begrense mengden farlige kjemikalier i huset og lagre dem trygt.

De skadeligste produktene skal være merket med et faresymbol på oransje bunn og må oppbevares slik at unger ikke får tak i dem. Flytende kjemikalier kan gi akutt helseskade, skrukorker med barnesikring er ingen garanti. Les alltid bruksanvisningen og bruk kjemikaliene riktig.

Rengjøringsmidler: Kjemiske vaskemidler vil alltid etterlate rester. Ikke bruk større doser vaskemiddel enn nødvendig. Det kan også være lurt å bytte til utstyr av mikrofiber som utnytter statisk elektrisitet og slik samler støv og skitt uten vaskemidler.

Klesvask: Vaskemidler til tøy inneholder forskjellige kjemikalier med ulike funksjoner. Parfymer og ingredienser i tøymyknere kan være allergiframkallende.

Insekt- og ugressmidler: Produkter mot insekter, ugress og sopp kan være skadelige for mennesker. Mindre mengder av de giftige stoffene henger igjen etter behandlingen i kortere eller lengre tid. Les bruksanvisningen nøye, og oppbevar beholderne utilgjengelig for barn.

White-spirit, tennvæske og lampeolje: Disse kan være livsfarlig hvis de svelges og kommer ned i lungene. Barn som har fått i seg slike produkter må ikke kaste opp på grunn av fare for lungeskader. Det er forbudt med oljelamper som har løs vekeholder, løstsittende veke eller påfyllingshull uten fast lokk.

Maling: Mange ulike kjemiske forbindelser finnes i maling, og noen av dem kan være helseskadelige. Se etter maling som er miljømerket, og gjør unna malerarbeidet når barna er ute. Sørg for å lufte godt. Setter du pensler i white-spirit etterpå, dekk beholderen med en plastpose og sett den et sted barna ikke får tak i den.

Trearbeid: Trestøv fra saging og pussing er ikke godt for lungene, spesielt ikke hvis det kommer fra sponplater, eller hvis materialet er malt eller lakkert. Saging og pussing bør derfor helst skje utendørs.

Bil, bensin og frostvæske: Bilpleiemidler må oppbevares utilgjengelig for barn. Svelging av frostvæske kan gi alvorlig helseskade.

Kilde: Brosjyren ”Barns kjemiske hverdag” fra Statens forurensningstilsyn.

Har du medisinske spørsmål om astma eller allergi? Gå til Spør oss og få svar fra våre fageksperter. Tjenesten er gratis. Spørsmål fra Helsenetts innmeldte deltakere vil bli besvart først. Medlem blir du her.

Foto: © iStockphoto.com/isky