Kurs

Mange mennesker med astma har symptomer i form av hoste, pustebesvær, nedsatt fysisk yteevne og gjentatte langvarige bronkitter. Dette fører til ulike begrensninger i hverdagen, som man gradvis feilaktig kan tro er nødvendige. Sannheten er at de svært ofte er helt unødvendige.  I dette kurset omtales to av de viktigste årsakene som begge er lette å unngå.

x

Fyll inn ditt navn, din epostadresse og få fordeler

* Skriv inn ønsket brukernavn
* Skriv inn gyldig e-post!
* Skriv inn passord! (Minst 6 tegn)
Her velger du brukernavn og passord. Hvis du eventuelt glemmer dem, kan vi sende dem til deg pr. epost.
Godta informasjonskapsler for å registrere deg