Kan produkter mot støvmidd forebygge astma og allergi?

De fleste astmatikere og allergikere vet hva støvmidd er: Mikroskopiske smådyr som lever av menneskelig hudavfall og liker seg i tepper, møbler og madrasser.

Støvmidden har lenge vært ansett som en av de største astma- og allergiutløserne.

Anti-middprodukter

Det finnes flere produkter på markedet som hevdes å kunne redusere forekomsten av husstøvmidd og dermed minske omfanget av plager som:

- rennende og tett nese
- nysing og hosting
- tung pust og piping i brystet
- hudallergi

Flere studier viser imidlertid at slike produkter, som for eksempel giftsprayer og ”midd-sikre” lakener, alene ikke begrenser forekomsten av allergisymptomer. Dersom de virker, er de vanligvis kun ett av mange tiltak mot husstøvmidd.

Jo flere tiltak, jo bedre

En undersøkelse fra i år tok for seg hele 54 studier på området. Forskerne sammenlignet effekten av anti-støvmiddprodukter med placebotiltak/ingen tiltak i hus hvor det bodde astmatikere. Det viste at produktene ikke hadde vesentlig effekt.

En annen studie fra 2007 fulgte 126 astmatikere i to år. Halvparten av deltakerne brukte ulike produkter mot støvmidd. Resten levde som normalt. Ved studieslutt fant forskerne ingen store forskjeller mellom de to gruppene, verken i bruk av medisiner eller forekomsten av symptomer som hvesing og hosting.

Forskerne råder personer med allergi og astma å heller begynne med et bredere ”middbekjempingsprogram” som inkluderer flere tiltak.

Gode tiltak mot støvmidd

Her er noen eksempler på tiltak mot støvmidd:

- Luft sengetøyet hver dag og vask det ofte (på minst 60 grader).
- Hold luftfuktigheten lav ved hjelp av god lufting, spesielt på soverommet. Styr unna luftfuktere.
- Sørg for at soveromstemperaturen ligger på om lag 15 grader C.
- Ha ikke støvsamlende gjenstander på soverommene.
- Unngå vegg-til-vegg-tepper.
- Vask og støvsug gulv og møbler regelmessig.
- Støvsug eller teppebank madrassene en gang ukentlig.
- Husk å skifte støvsugerpose ofte.
- Styr unna køysenger, som bidrar til at støv drysser ned i underkøyen.
- Velg rammemadrasser framfor vanlige senger med løse madrasser.
- Sett madrass og sengetøy ut på kalde dager (-15-20 grader C).

Kilder:
New York Times 2008
Wikipedia
Helsenytt