Ved fysiske anstrengelser puster man raskere. Man har også en tendens til å puste gjennom munnen, og ikke gjennom nesen. En av nesens oppgaver er blant annet å varme og fukte luften før den går til lungene. Ved trening puster man dermed inn kaldere og tørrere luft enn normalt, som fører til et plutselig tap av varme og væske i luftveiene.

Hos personer med overømfintlige luftveier kan dette utløse en astmatisk reaksjon. Musklene som omgir luftveiene er sensitive ovenfor slike endringer i temperatur og fuktighet. De reagerer ved å trekke seg sammen, og luftveiene snevres igjen.

Hvilke symptomer gir anstrengelsesutløst astma?

Personer med anstrengelsesutløst astma vil ved trening få symptomer som:

- Hoste
- Tetthet i brystet
- Hvesing
- Utmattelse
- Andpustenhet

Symptomene inntrer vanligvis 5-20 minutter etter påbegynt trening, eller 5-10 minutter etter at man er ferdig med lettere fysisk aktiviteter.

Dersom du ved trening eller andre fysiske anstrengelser opplever slike symptomer, bør du kontakte legen din.

Bør astmatikere unngå fysisk aktivitet?

Mange personer med astma er lite fysisk aktive av frykt for å utløse astmaanfall. Men man bør ikke la være å trene selv om man har astma. Det finnes effektive medisiner og praktiske tiltak som kan forhindre astmasymptomer ved trening.

Målet med astmabehandlingen er nettopp å gjøre det mulig for pasienten å leve et normalt liv - uten fysiske eller sosiale begrensninger.

Forskning viser at astmatikere har utbytte av å trene. Trening bedrer den fysiske kapasiteten, og over tid vil de anstrengelsesutløste astmaanfallene avta. Ved å trene regelmessig kan dermed astmapasienter bli gradvis mer aktive i sitt daglige liv.

Les mer om dette i artikkelen: Astma og trening.

Min sønn har astma og får lett anfall ved fysiske anstrengelser. Hva bør jeg gjøre?

Man bør oppmuntre barnet til å være fysisk aktiv. Astmaen må ikke føre til fritakelse fra gymnastikktimer eller lignende. Det er å gjøre barnet en bjørnetjeneste.

Prøv heller å få mer informasjon og veiledning fra lege, fysioterapeut, helsesøster eller sykepleier. Finn ut mer om barnets sykdom og hva som må gjøres for at barnet skal kunne delta.

Underrett også lærere, barnehagepersonell eller trenere om barnets sykdom. Slik kan de lettere forstå problemet og tilrettelegge aktiviteter på en måte som gir barnet muligheten til å fungere optimalt.

Hvordan kan jeg forhindre astmaanfall ved trening?

Det viktigste medisinske tiltaket er oftest å bruke en korttidsvirkende beta2-agonist, som for eksempel Bricanyl eller Venotline. Disse virker ved å utvide luftrørene. Effekten inntrer etter kort tid, og medikamentene kan dermed tas cirka 15 minutter før trening.

Korttidsvirkende beta2-agonister har effekt i cirka 4-6 timer. Ved svært langvarig aktivitet kan det dermed bli aktuelt med langtidsvirkende beta2-agonister, som for eksempel Oxis eller Serevent. Disse har effekt i inntil 12 timer. Det er imidlertid viktig å ha med seg korttidsvirkende beta2-agonister, i tilfelle man får likevel astmaanfall.

I tillegg til medikamenter lønner det seg å varme opp rolig før trening og trappe ned etter man er ferdig med treningsøkten. Du bør unngå trening på dager hvor for eksempel:

- det er mye pollen i lufta
- det er mange kuldegrader
- luftforurensningen er spesielt høy

Du bør også begrense det fysiske aktivitetsnivået ved sykdom og infeksjoner.

Hva er de beste treningsformene ved anstrengelsesutløst astma?

Aktiviteter med naturlig variasjon i tempo og intensitet anbefales. Dette inkluderer aktiviteter som utøves etter intervallprinsippet, som:

- ballspill, for eksempel volleyball, baseball
- dans/turn
- friidrett
- bryting

Aktiviteter som involverer lengre perioder med anstrengelser eller utøves i kalde temperaturer, som for eksempel langdistanseløping/-skiløping/-skøyting, kan være ugunstig for enkelte. Det finnes imidlertid flere astmatikere som fint klarer å prestere innen slike grener også.

Nyttige råd hvis man får astma ved fysiske anstrengelser?

- Tren regelmessig
- Ta astmamedisin før planlagt aktivitet
- Varm opp i minst 10 minutter på oppvarming og gjerne i intervaller
- Tren innendørs når det er kaldt vær, eller dekk til munn og nese med skjerf eller maske
- Velg varme og fuktige omgivelser hvis det er mulig
- Unngå fysiske anstrengelser når det er mye allergener, luftforurensing eller andre irriterende stoffer i lufta
- Bruk noen minutter på nedtrapping etter treningen, ro ned og senk intensiteten gradvis
- Begrens det fysiske aktivitetsnivået ved sykdom og infeksjoner

Kilder:
Web MD 2007
Helsenett 2006
Norges Astma- og Allergiforbund