Omtrent et av fem norske barn har astma. Astma kan være arvelig og forekommer ofte sammen med eksem og allergi.

Ikke-arvelig astma kan utløses av ulike miljøfaktorer som tobakksrøyk, luftforurensing og fuktskader i boligen hos mennesker med predisposisjon for utvikling av astma.

Astmaen kjennetegnes ofte som piping i brystet når barna er forkjølet, og enkelte barn vil også være mindre aktive enn andre barn, for å unngå pustebesvær ved fysisk anstrengelse.

- Undersøkelser viser at det er mye usikkerhet rundt astma i skolen, både blant elever og lærere som er usikre på hvordan de skal legge det opp for elever med astma, sier rådgiver Grethe Amdal i Norges Astma- og Allergiforbund til Side2. Men med litt kunnskaper og enkel tilrettelegging, kan barn med astma delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, mener hun. Barn med astma og annen lungesykdom både kan og bør delta i fysisk aktivitet med jevnaldrende barn.

Lek og aktivitet

Barna må ikke fritas fra gymnastikktimene på grunn av astma, råder NAAF. I vanskelige tilfeller er det viktig å innhente informasjon og veiledning fra legepersonell om barnets sykdom og hva som må tilrettelegges for at barnet skal kunne delta. Foreldre må også informere lærere, barnehagepersonell og andre kontaktpersoner om barnets sykdomstilstand, slik at de lettere kan forstå sykdommen og bedre kan tilrettelegge aktivitetene.

Enkle grep for å tilrettelegge aktiviteter:

- Noen barn trenger å ta medisiner før de begynner aktiviteten. Mange trenger hjelp til å huske å ta medisinen ca 10 minutter før aktiviteten starter.

- Barn med astma trenger lang og god oppvarming, gjerne i intervall.

- Intervallpregete hovedaktiviteter er å foretrekke fordi arbeid over 5 minutter med høy intensitet kan utløse astma. Fotball, håndball, svømming, dans, turn, friidrett, ski, skøyter, etc er gode aktiviteter.

- Forsøk å unngå allergener og irritanter. Barnet bør ikke dele garderobe med barn som har husdyr, og bør unngå spraying av deodoranter og parfymer.

- TA hensyn til dagsform. Etter sykdom, eller når toleranseterskelen av en eller annen grunn er lavere enn vanlig, er barnet mer utsatt for anfall. Dette må lærer/kontaktperson få beskjed om.

- For aktiviteter i kaldt vær, vil noen barn trenge beskyttelse i tillegg til medisiner. Jonas varmemaske er en lue/hals med et filter. Masken varmer opp luften, slik at luftveiene ikke irriteres.

Tilrettelagt barnehage

I Brumlebassen spesialbarnehage i Oslo, har de spesialisert seg på barn med astma- og allergiplager. Brumlebassen er den første private astma - og allergibarnehagen i Oslo, og et av få barnehagetilbud til foreldre og barn med denne sykdom og disse plager.

Barnehagens interiør og utforming er blitt til etter veiledning fra Voksentoppen senter for astma og allergi, og Norges astma - og allergiforbunds inneklimakontor i Bodø, heter det på barnehagens nettsider.

- Da vi gjorde i stand lokalene, brukte vi mest mulig vannbaserte produkter, og vi har så mange glatte flater som mulig. Flatene skal være vaskbare, det er få tekstiler, takene vaskes en gang i måneden og alle rom har luftrenser, sier styrer Martin Reiersen til magasinet Glade Barn i Barnehagen.

Temperaturen i barnehagen overstiger aldri 20 grader, og den lave temperaturen gjør godt for små astmatikere.

Her er det også skarpt skille mellom ute og inne – ingen uteleker kommer innenfor døren, og omvendt, og det er strengt forbudt å gå inn med utesko. I tillegg har barnehagen satt ut såkalte katte - og hundejagere, apparater som sender ut høyfrekvente lyder og skremmer vekk uønskede dyr, for å skåne allergiske barn. Ansatte og barn i barnehagen får heller ikke ha husdyr hjemme, og personalet skal være helt røykfrie, også på fritiden. Barnehagen fraråder også parfymebruk.

For å bedre tilrettelegge for allergikere, slås gresset fredag ettermiddag, slik at gresset rekker å legge seg før barna kommer mandag morgen. Barnehagen unngår også naturmaterialer for å unngå muggsopp, pollen og lukt, og det tørkes heller ikke støv mens barna er i barnehagen. Kronisk syke barn har dårligere immunforsvar enn andre barn, og derfor er barnehagen også streng på at forkjølede barn skal holdes hjemme de to første dagene, slik at smittefaren minimeres.

Godt inneklima

Et godt inneklima vektlegges også av NAAF, som har følgende tips:

- God ventilasjon
- Godt renhold
- Innetemperatur under 20 grader
- Solskjerming med markiser/persienner
- Unngå støvsamlere (tekstiler, for eksempel)
- Hold uteklær i garderoben
- Bruk innesko
- Luft raskt gjennom dør og vindu mens barna er ute, men vær forsiktig i pollensesongen.
- Fjern matrester og søppel umiddelbart etter måltidene.

Kilder:
Norges Astma- og allergiforbund
Brumlebassen Barnehage
Nettavisen side2