Omtrent et av fem norske barn har astma. Sykdommen kjennetegnes av hoste, piping og tetthetsfølelse i brystet når barna er forkjølet. Enkelte barn har problemer med å delte i fysisk aktivitet.

- Undersøkelser viser at det er mye usikkerhet rundt astma i skolen, både blant elever og lærere som er usikre på hvordan de skal legge det opp for elever med astma, sier rådgiver Grethe Amdal i Norges Astma- og Allergiforbund til Side2. Men med litt kunnskaper og enkel tilrettelegging kan barn med astma delta i aktiviteter på lik linje med andre barn, mener hun. Barn med astma og annen lungesykdom både kan og bør delta i fysisk aktivitet med jevnaldrende barn.

Lek og aktivitet

Barna må ikke fritas for fysisk trening på grunn av astma, råder NAAF, men foreldre bør innhente informasjon og veiledning fra lege om hvilke tiltak som kan gjøre det tryggere og bedre for barnet å delta. Foreldre må deretter informere lærere, barnehagepersonell og andre kontaktpersoner om barnets sykdomstilstand.

Vanlige tiltak:
- Noen barn har behov for en ekstra dose med medisiner før de begynner aktiviteten. Det er fint om læreren minner barnet på å gjøre dette ca 10 minutter før aktiviteten starter.

- Barn med astma trenger lang og god oppvarming, gjerne i intervalltrening.

- Intervallpregete hovedaktiviteter er å foretrekke fordi vedvarende aktivitet med høy intensitet kan utløse astma. Fotball, håndball, svømming, dans, turn, friidrett, ski, skøyter, etc er ofte godt egnet.

- Barn med astma bør ikke dele garderobe med barn som har husdyr, og man bør unngå spraying av deodoranter og parfymer.

- Ta hensyn til dagsform. Etter sykdom, eller når toleranseterskelen av andre grunner er lavere enn vanlig, er barnet mer utsatt for anfall. Dette må lærer/kontaktperson få beskjed om.

- I kaldt vær vil noen barn trenge ekstra beskyttelse i tillegg til medisiner. Jonas varmemaske er en lue/hals med et filter. Masken varmer opp luften, slik at luftveiene ikke irriteres.

Tilrettelagt barnehage

I Brumlebassen spesialbarnehage i Oslo, har de spesialisert seg på barn med astma- og allergiplager. Barnehagens interiør og utforming er blitt til etter veiledning fra Voksentoppen senter for astma og allergi, og Norges astma- og allergiforbunds inneklimakontor i Bodø, heter det på barnehagens nettsider.

- Da vi gjorde i stand lokalene, brukte vi mest mulig vannbaserte produkter, og vi har så mange glatte flater som mulig. Flatene skal være vaskbare, det er få tekstiler, takene vaskes en gang i måneden og alle rom har luftrenser, sier styrer Martin Reiersen til magasinet Glade Barn i Barnehagen.

Temperaturen i barnehagen overstiger aldri 20 grader. Den lave temperaturen gjør godt for små astmatikere.

Her er det også skarpt skille mellom ute og inne – ingen uteleker kommer innenfor døren, og omvendt, og det er strengt forbudt å gå inn med utesko. I tillegg har barnehagen satt ut såkalte katte- og hundejagere, apparater som sender ut høyfrekvente lyder og skremmer vekk uønskede dyr, for å skåne allergiske barn. Ansatte og barn i barnehagen får heller ikke ha husdyr hjemme, og personalet skal være helt røykfrie, også på fritiden. Barnehagen fraråder parfymebruk.

For å bedre tilrettelegge for allergikere, slås gresset fredag ettermiddag, slik at gresset rekker å legge seg før barna kommer mandag morgen. Barnehagen unngår også naturmaterialer for å redusere faren for muggsopp, pollen og lukt. Det tørkes heller ikke støv mens barna er i barnehagen. Kronisk syke barn har dårligere immunforsvar enn andre barn. Derfor må forkjølete barn holdes hjemme de to første dagene, slik at smittefaren begrenses.

Enkle tiltak

NAAF har følgende tips for et godt innemiljø:

- God ventilasjon,
- Grundig renhold,
- Innetemperatur under 20 grader,
- Solskjerming med markiser/persienner,
- Unngå støvsamlere som for eksempel tekstiler,
- Hold uteklær i garderoben,
- Bruk innesko,
- Luft raskt gjennom dør og vindu mens barna er ute, men vær forsiktig i pollensesongen,
- Fjern matrester og søppel umiddelbart etter måltidene.

Kilder:
Norges Astma- og allergiforbund
Brumlebassen Barnehage
Nettavisen side2