Personer med astma har ofte neseplager. Og personer som sliter med nese- og bihulesykdommer som for eksempel nesepolypper og bihulebetennelser, har ikke sjelden astma i tillegg. Det er godt dokumentert at sykdommer i øvre og nedre luftveier ofte forekommer samtidig.

Flere fellestrekk

Det er mange fellestrekk mellom de øvre og de nedre luftveiene. De er koblet til hverandre både fysiologisk, anatomisk og i forhold til sykdom og behandling.

- 75-95 prosent av voksne pasienter med astma har betent slimhinnen i nesen (rhinitt)

- 40 prosent av pasienter med allergiplager i nesen (rhinitt) har også astma

- Omkring 75 prosent av alle pasienter med kronisk irriterte bronkier (kols) har neseplager

- Personer som sliter med bihulebetennelser har gjerne astma og kols i tillegg

- Pasienter med alvorlig astma har flere symptomer på bihulesykdom enn pasienter med mindre alvorlig astma.

- Med økende alvorlighetsgrad av neseplagene øker sjansen for å få astma.

Utredning og behandling

Tradisjonelt sett har det vært vanlig å behandle nese og lunger som to uavhengige organer. Mye tyder imidlertid på at astma, kols, irritert neseslimhinne og bihulebetennelser ofte skyldes én betennelse. De ulike lidelsene er altså kun forskjellige varianter av den samme sykdommen.

Denne kunnskapen bør i større grad brukes i utredning og behandling av nese- og lungesykdommer. Dersom en pasient har sykdom i én del av luftveiene, bør legen vurdere om også den andre er involvert. Og hvis man behandler én del av luftveiene, vil det gjerne ha en positiv effekt også på den andre. Hvis man for eksempel behandler betennelse, infeksjon eller tetthet i nesen, kan det lindre eventuelle symptomer på astma.

Kilde: Tidsskriftet.no, 2010