Astma kan være ledsaget av en rekke andre symptomer enn hoste og piping i bryst.

Noen av dem er:

- Rask pust
- Tretthet
- Søvnproblemer
- Anspenthet
- Konsentrasjonsvansker
- Kronisk hoste uten piping i bryst

Vrien diagnose

Det kan være vanskelig å stille diagnosen astma. Noen grunner er:

- Symptomene varierer
- Astmaanfall kan bli utløst av en rekke ulike faktorer som for eksempel støv, røyk, kald luft, trening, infeksjoner og medisiner
- Plagene kan variere igjennom døgnet. Når og hvorfor hver enkelt er mest plaget varierer fra menneske til menneske
- Andre sykdommer, som hjertesvikt og kols, kan minne om astma

Riktig diagnose er en forutsetning for korrekt og effektiv behandling.

Hoste

Hoste som varer i mer enn tre uker kan skyldes astma. Hoste kan imidlertid ha en rekke andre årsaker enn astma, som for eksempel:

- Lungebetennelse
- Røyking
- Hjertesykdommer
- Bivirkning av medisiner
- Lungekreft

Har du hoste på grunn av astma, hjelper det ikke å ta hostesaft, antibiotika, halspastiller eller lignende. Da er det kun astmamedisin som gjør nytten. Det er derfor svært viktig å finne årsaken til hostingen. Har du hostet i 3-6 uker, bør du kontakte legen din.

Nattlig astma

Ni av ti personer med astma har nattlige symptomer. Mange har av den grunn utilstrekkelig eller dårlig søvn. Søvnproblemer kan altså skyldes uoppdaget astma, eller at sykdommen er utilstrekkelig behandlet.

Årsakene til nattlig astma er uklare, men forverring kan blant annet skyldes:

- Allergener på soverommet eller i sengen som for eksempel sengemidd eller dyrehår
- Nivået av hormoner, deriblant kortisol, varierer gjennom natten og leder til økt aktivitet i luftveiene
- Gastroøsofageal refluks (GERD). Når man ligger flatt kan syre renne opp i fra magen og irritere bronkiene.
- Luftveiene nedkjøles hvis soveromsluften er kald

Lungekapasiteten kan synke betydelig ved nattlig astma. For å finne ut om du har denne type astma bør du teste maksimal luftstrømshastighet din om kvelden og om morgenen etter. Målingen gjøres enkelt med en PEF-måler (Peak Expiratory Flow). Er det mer enn 20 % reduksjon i luftstrømshastighet fra kveld til morgen, kan det tyde på at du har nattlig astma. PEF-målere selges på apotek.

Astma på grunn av trening

Trening er en vanlig utløsende faktor for astma. 80-90 % av alle astmatikere får hoste etter trening. Plagene inntrer som regel ti minutter etter at man har startet treningen, eller fem til ti minutter etter at man er ferdig. Enkelte får ikke symptomene før fire til åtte timer etter trening. Astmaanfall grunnet trening kan ramme i alle aldre, men er mest vanlig hos barn og ungdom.

Kilde: Webmd.com