Forskere ved Universitetet i Bergen har funnet ut at nærmere to av tre KOLS-pasienter ikke vet at de er syke. Dermed øker sjansen for at du går så lenge med sykdommen at du blir svært, alvorlig syk før den oppdages.

Hva er kols?

KOLS står for ”kronisk obstruktiv lungesykdom” og har symptomer som kortpustethet, hoste og hyppige lungebetennelser. Trøtthet og økt slimproduksjon er andre kjennetegn på den nye folkesykdommen. Et resultat av KOLS er at lungefunksjonen reduseres permanent, og får sykdommen fortsette å utvikle seg er invaliditet og død en sikker utgang. Verst utsatt er personer som røyker. Forskning viser at hvis du røyker og har passert 40 år, så er risikoen for å få KOLS hele 25 prosent.

Mål lungefunksjonen

Med dagens behandlingsformer er det ikke mulig å kurere KOLS, men det er mulig å bremse utviklingen av sykdommen. For å finne ut om man er i ferd med å utvikle KOLS, kan en enkel pustemåling hos legen gi en viktig indikasjon. En slik måling kalles spirometri og utføres ved at du puster kraftig inn og ut mens du holder et måleapparat inn til munnen. Luftmengden du greier å presse inn og ut av lungene dine i løpet av noen sekunder forteller mye om lungekapasiteten din.

Tidlig forebygging viktig

Hvis denne målingen avslører at du er i ferd med å utvikle KOLS, kan legen din også hjelpe deg med å forebygge at sykdommen forverrer seg. Råd om kosthold, livsstil og mosjon er noen tiltak. Det viktigste tiltaket er å slutte å røyke. Dessverre viser det seg at selv en diagnose som KOLS, ikke er nok til at alle greier å slutte å røyke ved egen hjelp. Undersøkelsen til forskerne i Bergen viser at 60 prosent av de som har fått diagnosen KOLS fortsetter å røyke og at hele 71 prosent av de som hadde gått en stund med udiagnostisert KOLS var røykere. Behandling mot røykavhengighet er derfor den viktigste resepten på å hindre at sykdommen forverrer seg og hindre at den i det hele tatt rammer deg.

Selvhjelp

Mange har nytte av ulike røykavvenningstilbud på Internett som for eksempel Helsedirektoratets gratistjeneste www.slutta.no. Hvis man velger å slutte, lønner det seg å være sammen med personer som ikke røyker. Dersom noen andre i vennekretsen vurderer å bli røykfrie, kan man kanskje gjøre dette sammen?

Medisiner

Medisiner kan også øke sannsynligheten for at man blir røykfri. Studier viser at for eksempel røykestoppmedisinen Champix har bidratt til at 43 prosent av KOLS-pasienter har greid å bli røykfrie etter 12 ukers behandling, og at en femtedel fortsatt er røykfrie etter et år. Tilsvarende viser studier at bare tre prosent av de som prøver å slutte å røyke uten medisinsk hjelp lykkes.

Kilde: The Clinical Respiratory Journal 2010.