Over 250.000 nordmenn har den kroniske lungesykdommen kols. Typiske symptomer er gjentatte akutte bronkitter og lungebetennelser, kronisk hoste, økt slimproduksjon og tiltagende tung pust ved anstrengelse eller forkjølelser.

Forverrelser blir som regel utløst av luftveisinfeksjoner. Da er behandling i sykehus ofte nødvendig med medisiner som utvider luftveiene, demper betennelser, bekjemper infeksjonen samt tilførsel av væske, surstoff og eventuelt pustehjelp. En akutt forverrelse kan føre til at lungefunksjonen varig blir ytterligere redusert. Slike hendelser er derfor viktige å unngå og å behandle så raskt som mulig.

På 1970-tallet var det ikke uvanlig at personer med kols ble anbefalt å ta antibiotika forebyggende gjennom hele forkjølelsessesongen. For å begrense utviklingen av bakterier som er motstandsdyktige mot antibiotika er man etter hvert blitt tilbakeholden med å forskrive antibiotika over så lange perioder. Samtidig er det svært viktig å unngå akutte forverrelser hvis man har kols. I en nylig publisert studie fant man at en dose antibiotika hver dag i et år nesten halverte antall akutte forverrelser hos personer med kols. Forskerne anbefaler at man på nytt vurderer å tilby forebyggende antibiotikabehandling til kols-pasienter som har spesielt hyppige forverrelser til tross for andre tiltak.

Kilde: The Lancet Respiratory Medicine