Spørsmål: Jeg har astma og lurer på om det er best å ta kortison som piller eller som spray? For meg synes det som pillene virker bedre enn sprayen.

Svar: Mennesker med astma har en kronisk betennelsestilstand i luftveiene (bronkiene) med hovne slimhinner og overproduksjon av seigt slim. I tillegg trekker musklene omkring luftveiene seg sammen. Dette hemmer luftpassasjen ut og inn av lungene. Betennelsen tiltar hvis luftveiene blir utsatt for irriterende stoffer (triggere). Eksempler på triggere er infeksjoner, kald luft, anstrengelser, røyk, eksos, parfyme, pollen, pelsdyr, husstøvmidd, muggsopp, mat (melk, egg, fisk, frukt) og enkelte medisiner.

I likhet med en rekke andre betennelser behandles astma ofte med kortikosteroider (”kortison”). Denne legemiddelgruppen demper den kroniske betennelsen i luftveiene. Man kan ta medisinen som tabletter, eller man kan puste den inn (inhalere). Velger man å inhalere medisinen er en liten dose oftest tilstrekkelig fordi den tilføres slimhinnen direkte. Behandlingen har derfor lite bivirkninger.

Hvis betennelsen i luftveiene er intens med høy slimproduksjon og meget trang luftpassasje, er det vanskelig å nå fram til slimhinnen ved hjelp av medisiner som pustes inn. Da er behandling med tabletter eller injeksjon nødvendig. Dosene man må tilføre kroppen for å få tilstrekkelig effekt i lungene er om lag ti ganger høyere enn ved inhalasjon. Heldigvis kan kuren avsluttes i løpet av 1-2 uker, og man kan fortsette med den mer skånsomme inhalasjonsbehandlingen. Den er viktig fordi utilstrekkelig bruk av inhalasjonskortison er ofte en medvirkende årsak ved akutte forverrelser. En daglig dose inhalasjonskortison begrenser behovet for perioder med tablettbehandling. Over tid tilfører man derved kroppen mindre kortison.