Hva er lungebetennelse og hvordan kan du unngå det? Vær forberedt til vinteren.

Hva er lungebetennelse?

Lungebetennelse, eller pneumoni som det heter på fagspråket, er en infeksjon i selve lungevevet.

Mange av de vanlige bakteriene som kan gi lungebetennelse, sitter ofte i nese og svelg på forhånd. Virus gir svært sjelden lungebetennelse.

Lungebetennelse er mer vanlig hos barn og eldre, og hos dem som har lunge- eller hjertesykdom fra før.

Hvordan kan jeg få mistanke om at jeg har lungebetennelse?

Det er vanlig å få høy feber, gjerne frysninger, dessuten hoste med gulgrønt farvet oppspytt.

Mange som får lungebetennelse har hatt en vanlig forkjølelse på forhånd. Det er typisk for lungebetennelse at det hugger til i siden når man puster inn. Man kan dessuten kjenne seg litt tungpusten.

Er det noen situasjoner som lettere gjør at jeg får lungebetennelse?

Hvis du er forkjølet og er litt uforsiktig med påkledningen, særlig om vinteren, øker risikoen for å få bakterier ned i luftveiene.

Hvis du ofte får mat i vrangen, øker også risikoen. For mye alkohol og tobakksrøyk nedsetter også infeksjonsforsvaret ditt.

Lungebetennelse er derimot ikke smittsomt og du kan altså ikke få det av andre.

Er det noe jeg kan gjøre for å forhindre at jeg får lungebetennelse?

Hold deg varm og tørr, unngå å bli forkjølet.

Skån luftveiene dine best mulig mot skadelige stoffer, særlig sigarettrøyk.

Når bør jeg søke lege hvis jeg mistenker at jeg kan ha fått lungebetennelse?

Hvis du først blir bra etter en vanlig forkjølelse, og etter noen dager igjen får feber, farvet oppspytt og stikkende smerter i brystet, bør du bli nærmere undersøkt.

Likeledes hvis du blir tungpusten i forbindelse med en feberepisode.

Er det noe jeg selv kan gjøre for å bli bedre?

Noen gode råd:

  • Hvis du har fått påvist lungebetennelse, bør du holde deg i ro, men ikke nødvendigvis ligge hele tiden.
  • Har du feber, bør du drikke rikelig. Bruk gjerne vanlige smertestillende tabletter hvis du har smerter.
  • Unngå fysiske anstrengelser.
  • Hold deg varm og unngå trekk mot overkroppen.

Hvordan finner legen ut om jeg har lungebetennelse?

Uten et røntgenbilde som viser at du har en skygge på lungen, er det ofte vanskelig å stille diagnosen med sikkerhet.

Hvis legen lytter og finner unormale lyder over et bestemt sted, særlig hvis det er der du har vondt, taler dette sterkt for lungebetennelse.

Blodprøver kan bekrefte diagnosen.

Hva er behandlingen for lungebetennelse?

Lungebetennelse som skyldes bakterier, behandles med antibiotika.

Tablettbehandling i 10-14 dager er vanligvis tilstrekkelig. De fleste lungebetennelser kan behandles hjemme.

Blir jeg frisk av lungebetennelse?

Dersom det ikke har oppstått komplikasjoner i form av væskeansamling eller større pussansamlinger i lungevevet, blir man vanligvis helt bra av lungebetennelse.

Lungebetennelser som varer over to måneder eller som kommer igjen på samme sted bør utredes nærmere.