Lungesvinn (emfysem) ligner på astma, men forekommer nesten bare hos voksne.

Sykdommen innebærer at selve lungevevet rett og slett løses opp og forsvinner. Årsaken er oftest røyking.

Dette fører til permanent nedsatt lungefunksjon og ofte kronisk åndenød. En meget liten del av befolkningen er arvelig disponert for å få emfysem.

Hvordan kan jeg få mistanke om at jeg har emfysem?

Hvis du er over førti ar, har røykt i mange år, og etterhvert begynner å bli tungpusten når du går i bakker eller trapper, kan du holde på å utvikle emfysem.

Er du arvelig disponert, kan symptomene komme allerede i tredveårsalderen, selv om du ikke røyker.

Er det noen situasjoner som gjør at jeg lettere får emfysem?

Jo mer du røyker, og jo flere år du har røykt, desto mer øker risikoen for å få emfysem. Man tror faktisk at hver sjette røyker utvikler dette i større eller mindre grad.

Dersom du er arvelig disponert og i tillegg røyker jevnlig, er det nesten garantert at du får emfysem. Det er verdt å nevne at astmatikere ikke får emfysem oftere enn andre.

Er det noe jeg kan gjøre for å forhindre at jeg får emfysem?

Svaret er meget enkelt: begynn ikke å røyke, eller stump røyken fortest mulig dersom du allerede gjør det.

Er du arvelig disponert bør du absolutt ikke røyke. Hvis du har røykt i mange år og etterhvert merker at du henger etter i trapper og bakker, bør du undersøkes av lege slik at du kan få målt lungefunksjonen din.

Er det noe jeg selv kan gjøre eller unngå for å bli bedre?

Hvis det er påvist emfysem hos deg, må du snarest slutte å røyke, slik at ikke lungefunksjonen forverres ytterligere. Hold deg i så god fysisk form som lungefunksjonen tillater, men vær klar over at trening ikke øker selve lungefunksjonsverdiene.

Unngå all slags luftforurensning, også kaldt og fuktig vær, fordi emfysempasienter ofte får en slags astma i tillegg som gjør dem verre. Et sydenopphold om vinteren har ofte god effekt, men plagene kommer som regel raskt tilbake når du er hjemme igjen.

Hvordan finner legen ut om jeg har emfysem?

Den sikreste måten å påvise emfysem på, er ved å måle lungefunksjonen din.

For å være helt sikker på at det er emfysem du har, og ikke for eksempel astma, må man måle pusten din på en spesiell måte. For dette må du henvises lungespesialist.

Hva er behandlingen for emfysem?

Forandringene ved emfysem er permanente, du kan altså ikke få helt normalt lungevev igjen. Den viktigste behandlingen blir derfor å forebygge ytterligere emfysemutvikling.

De fleste emfysempasienter har kronisk bronkitt og astmatiske symptomer i perioder og behandles derfor med astmamedisiner.

De som får emfysem på arvelig basis og som er helt invalidisert av sykdommen har muligheten til å bli lungetransplantert.

Blir jeg frisk av emfysem?

Nei, dessverre, det kan du ikke bli. Ved riktig behandling kan man stoppe utviklingen videre, men da er du nødt til å slutte å røyke. Har du fått astma i tillegg, vil du stadig få forbigående forverrelser.

Ved alvorlig emfysem kan man få mye muskelskjelettplager og dessuten bli hoven rundt anklene som tegn på at hjertet arbeider tungt for å få pumpet blod gjennom lungene.