Lungefibrose kan oversettes til arrlunge på norsk.

Den kjennetegnes ved økt bindevevsdannelse i selve lungevevet som derved blir stivere og mindre bevegelig enn før.

En slik arrdannelse er trolig lungenes måte å reparere en skade på. Arrlunge kan derfor ha en rekke forskjellige årsaker.

Silikose og asbestose er eksempler på lungefibroser som skyldes inhalasjon av mineralstøv.

Hvordan kan jeg få mistanke om at jeg har lungefibrose?

Lungefibrose begynner nesten alltid snikende, og lett åndenød når du anstrenger deg fysisk er det vanligste symptomet. Du kan også få en lett tørrhoste.

Ved alvorlig lungefibrose kan du også ha åndenød i hvile, men da har du som regel vært tungpusten ved anstrengelser i flere måneder.

Er det noen situasjoner som gjør at jeg lettere får eller kan unngå lungefibrose?

Hvis du puster inn mye støv i forbindelse med yrket ditt, har du litt større risiko for å få lungefibrose enn andre. En del medikamenter kan også fremkalle arrdannelse i lungene.

Økt bindevevsdannelse i lungene er også vanlig ved en del andre sykdommer som i utgangspunktet rammer andre organer mer. Som regel vet man ikke i det enkelte tilfelle hva som er grunnen til lungefibrosen.

Bortsett fra å holde deg borte fra støv og annen forurensing, er det lite du kan gjøre selv for å motvirke lungefibrose.

Ber jeg gå til lege hvis jeg mistenker at jeg kan ha lungefibrose?

Ja, det bør du, dels for å få utelukket andre årsaker til tungpust, dels for at man kan forsøke å finne grunnen til arrdannelsen.

Husk at tungpustenheten ved lungefibrose er vedvarende. Hvis du er fin den ene dagen og tungpusten den andre, må man lete etter andre årsaker.

Hvordan finner legen ut om jeg har lungefibrose?

Lungefibrose vil nesten alltid kunne ses på et røntgenbilde av lungene.

Dersom legen fortsatt er i tvil, kan man ta en vevsprøve fra lungene dine og undersøke denne i et mikroskop. Av og til kan man finne mineralpartikler, dersom det dreier seg om en støvlunge.

Hva er behandlingen for lungefibrose?

Lungefibrose som skyldes medikamenter går av og til tilbake når man slutter med medisinene.

I de fleste tilfellene vil man forsøke behandling med kortison og ofte fører dette til at arrdannelsen stopper. Noen ganger brukes også cellegift.

Ved alvorlig og raskt forløpende lungefibrose kan transplantasjon bli aktuelt.

Blir jeg frisk av lungefibrose?

Fordi lungefibrose kan være så mye, er det vanskelig å gi et generelt svar.

Arr i lungene er som arr andre steder: de blir værende der selv om det som førte til arrdannelsen er forsvunnet for lenge siden.

Vær derfor forberedt på at pusten kanskje ikke bedrer seg.

Er det noe jeg selv kan gjøre eller unngå for å bli bedre?

Nei, dessverre. Lungefibroser lever på mange måter sitt eget liv, for å si det slik, og det er lite man kan gjøre selv hvis man først har fått denne sykdommen.