Spørsmål: Jeg har fått beskjed av legen at jeg har fått kols. Det skremmer både meg og mannen min. Er det noen ordning som gir meg rett til å komme til en psykolog? Jeg tror at det vil kunne hjelpe.

Svar: Fortvilelse, sorg,  skyldfølelse, sinne og frustrasjon er normale reaksjoner hvis man får vite at man har en kronisk sykdom. Noen opplever det som ekstra vanskelig å få diagnosen kols fordi den forbindes med røyking. Hvis man er eller har vært storrøyker, kan man føle skyld for å ha påført seg selv sykdommen og klandre seg selv hvis man ikke klarer å slutte. Disse følelsene kan gjøre det vanskelig å akseptere sykdommen og å snakke om den med andre.

Rundt om i landet finnes det ulike opplæringstilbud for dem som har kols. Kontakt Landsforeningen for hjerte- og lungesyke (lhl.no) eller snakk med din fastlege eller dine nærmeste om dette kan være noe for deg. LHL har blant annet en likemannsordning som kan være til god hjelp. Gjennom den kan du komme i kontakt med andre som har kols og som kan fortelle deg om hvordan de taklet den første tiden med sykkdomen. Mange har også stort utbytte av et opphold ved et av landets rehabiliteringssentra for lungesyke for eksempel Glitreklinikken, Granheim lungesykehus og Røros Rehabilitering. Kanskje dette kan være noe for deg? Der vil du få en grundig vurdering, en solid innføring i sykdommen og mange gode tips som kan gjøre hverdagen din både lettere og lysere.

Normale følelsesmessige reaksjoner varierer i varighet og intensitet men går som regel over av seg selv etter en tid. I mellomtiden kan samtaler hos psykolog være til svært god hjelp. Vær ikke redd for å kontakte fastlegen din hvis du ønsker å bli henvist til slik behandling.