Spørsmål: Jeg har kols og bruker en spray hver dag. Gradvis er jeg blitt gradvis dårligere i pusten. Legen min har foreslått for meg å begynne med en kortisonspray i tillegg. Jeg er skeptisk til å bruke så mye medisin og spesielt kortison. Er det strengt tatt nødvendig. Kan jeg ikke heller ta litt mer av den jeg bruker nå? Finnes en sikrere måte å få ta medisinen på enn med en inhalator? Jeg er ofte usikker på om jeg får i meg hele dosen.

Svar: En liten dose av to ulike medisiner er mer virksomt en stor dose av en av medisinene. Risikoen for bivirkninger er også mindre. Ved behov for ekstra medisin, kan det derfor være klokt å legge til et preparat i stedet for å øke dosen av det du allerede bruker. Samtidig viser studier at risikoen for feilbruk øker i takt med antall ganger daglig som man trenger å ta medisiner. For mennesker med lungesykdommen kols er det derfor en fordel å kunne kombinere en to medisiner i en inhalator. Det er også viktig at inhalatoren er enkel å bruke og tilfører kroppen riktig dose med medisin selv om man har nedsatt pustefunksjon.

I behandling av kols bruker man medisiner som virker utvidende på trange luftveier. Det finnes hovedsakelig to ulike typer. Man kan enten bruke en av dem sammen med med et kortisonprodukt, eller man kan kombinere to luftveisutvidende medikamenter. Studier viser at mange mennesker med er best tjent med den sistnevnte løsningen. Effekten av å kombinere to luftveisutvidende medisiner er som regel meget god, og risikoen for bivirkninger som blåmerker, soppinfeksjon i munnen, benskjørhet, muskelsvakhet og lungebetennelse avtar når man slipper å bruke kortison.

Ettersom du uttrykker skepsis til å begynne med kortison foreslår jeg at du spør legen din om du i stedet kan forsøke et kombinasjonsprodukt med to luftveisutvidende medisiner (for eksempel Anoro eller Spiolto). Med en dose daglig er det gode muligheter for at du vil oppleve en merkbar bedring i pusten. Be også gjerne om en inhalator som lager en vannsky for eksempel Respimat Soft Mist. Mange pasienter synes den er enklere å bruke enn en vanlig inhalator.