Spørsmål: Jeg har nylig fått diagnosen kols og har begynt med to medisiner, Spiriva og Seretide. Det gjør at jeg puster lettere, men dessverre er jeg blitt svært plaget med heshet. Er dette en vanlig bivirkning, og hva kan jeg gjøre? Jeg trenger jo helt klart disse medisinene, men hesheten er temmelig brysom.

Svar: I behandling av kols bruker man medisiner som virker utvidende på trange luftveier. Det finnes hovedsakelig to typer. Spiriva og Seretide er eksempler på hver av disse. Seretide inneholder også kortison. Du bruker således to luftveisutvidende medisiner pluss kortison. Studier viser at det ofte er tilstrekkelig å kombinere to luftveisutvidende medisiner og droppe kortison. Det reduserer risikoen for bivirkninger, deriblant heshet, som er ganske vanlig ved bruk av kortisonpulver eller -spray. Andre bivirkninger som kortison kan forårsake er blåmerker, soppinfeksjon i munnen, benskjørhet og muskelsvakhet.

Jeg foreslår at du spør legen din om det kan være aktuelt å velge et middel som kun inneholder to luftveisutvidende medikamenter i en inhalator som for eksempel Anoro eller Spiolto. I disse legemidlene er det ikke kortison. Da er det gode muligheter for at du blir mindre plaget av heshet. Studier viser dessuten at risikoen for feilbruk øker i takt med antall ganger daglig som man trenger å ta medisiner. For mennesker med lungesykdommen kols er det derfor en fordel å kunne kombinere to medisiner i samme inhalator.

Hvis det viser seg at du også trenger kortison, kan det være lurt å velge et kortisonpreparat som ikke gir heshet som for eksempel Alvesco.