Spørsmål: Jeg fikk astma da jeg var 10-12 år men vokste det ganske fort av meg. Siden den gang har jeg fått pusteproblemer bare når jeg anstrenger meg. I april i forfjor fikk jeg fikk en katt uten at jeg den gang merket noen endring i astmaen. I sommer malte vi huset innvendig. Etter det har pusteproblemene blitt verre, og prøvene viser at jeg har katteallergi. Da hadde jeg hatt katter i nesten et år uten å reagere. Nå har jeg fått en av de sterkeste medisinene og er avhengig av den morgen og kveld. Huset har jeg flyttet ut av. Kan allergien forsvinne ettersom problemene ble forårsaket av malingen? Kattene beholder vi uansett. Jeg har bare astma og klør ikke i øynene eller nyser.

Svar: Mellom 4 og 10 prosent av barn i skolepliktig alder har astma. Innen voksen alder avtar plagene hos nesten halvparten, og hos en av tjue forsvinner sykdommen helt. Bedringen skyldes blant annet at luftveiene blir større når man vokser. Det gjør at hevelsen i slimhinnene og slimproduksjonen som sykdommen medfører i mindre grad hindrer luftstrømmen ut og inn av lungene. I tillegg kan slimhinnene bli mindre følsomme og tendensen til å reagere allergisk kan avta med økende alder.

Etter at du ble voksen har sykdommen for deg inntil nylig vært begrenset til fysiske anstrengelser. Etter at du bodde i et nymalt hus tiltok symptomene slik at du nå har behov for medisiner daglig. Muligens skyldes dette at stoffer i malingen har irritert luftveiene dine. Astmasykdommen har vanligvis et svingende forløp der plagene til en hver tid skyldes summen av faktorer som påvirker slimhinnen. De omfatter først og fremst medfødte egenskaper, virus og bakterier, fysiske anstrengelser (særlig i kald luft) samt allergistoffer (husdyr, mugg, midd eller pollen) og irriterende kjemikalier (maling, røyk, støv, parfyme og lignende) i de daglige omgivelsene.

Hvorvidt astmaen du nå sliter med kun skyldes medfødte egenskaper og perioden med oppusning eller om allergi overfor kattene eller andre faktorer også spiller inn, er vanskelig å avgjøre. Ettersom du har fått påvist allergi overfor katter og er så vidt plaget av astma, ville jeg ha vurdert å omplassere kjæledyrene for eksempel i et års tid for å se om det fører til bedring. Vær oppmerksom på at allergistoffer fra katter til tross for grundig rengjøring ofte forblir boligen lenge etter at kattene er flyttet. Dersom du mener at andre utløsende faktorer er av større betydning som for eksempel røyking i omgivelsene, bør du også overveie å gjøre noe med dette.